Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Marian Edward Naglicki -

Nawigacja

Marian Edward Naglicki

24.02.2020

kpt. Marian Edward Naglicki (ur. 28 I 1897 we Lwowie). Żołnierz 5. Dowództwa Piechoty; kierownik Posterunku Oficerskiego nr 4/1 w Tarnopolu Ekspozytury nr 5 Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego we Lwowie (od 1921); służba w Korpusie Ochrony Pogranicza (od 1924), w dowództwie 1. Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza (1924-1926), kierownik posterunku KD 1/V w Równem (od 1924); słuchacz kursu dla oficerów wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza (1925), dowódca plutonu 2. kompanii 11. Batalionu Granicznego Korpusu Ochrony Pogranicza (1926), w kompanii szkolnej 20. Batalionu Granicznego Korpusu Ochrony Pogranicza (od 1926), pełniący obowiązki adiutanta Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Nowe Święciany" (1930); służba w 19. pułku piechoty (od 1930, m.in. dowódca 7. kompanii); dowódca 1. kompanii (1933-1934), 5. kompanii (od 1934) 56. pułku piechoty; przeniesiony w stan spoczynku (1936).


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 119.


do góry