Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Kazimierz Pisarek -

Nawigacja

Kazimierz Pisarek

Kazimierz Pisarek

04.10.2021

kpr. Kazimierz Pisarek (1911-?). W marcu 1933 r. przydzielony prawdopodobnie z 2 pp leg. w Sandomierzu do KOP wraz z kontyngentem żołnierzy z rocznika 1911/I. W marcu i maju 1934 r. wykazany jako starszy strzelec w kompanii ckm Batalionu KOP „Rokitno” (Pułk KOP „Sarny”). 1 października 1934 r. awansowany na kaprala i przyjęty do służby nadterminowej. 29 sierpnia 1935 r. przedłużono mu służbę nadterminową. W styczniu 1936 r. był na stanowisku dowódcy drużyny. 30 czerwca 1936 r. zajął siódme miejsce w wieloboju podoficerskim batalionu. 4 września 1936 r. przedłużono mu służbę nadterminową do 30 września 1937 r. 19 września 1936 r. przeniesiony z kompanii ckm do 3 kompanii granicznej „Wojtkiewicze”. 2-3 stycznia 1937 r. wraz z kpr. nadt. Psykałą został oddelegowany na IV sześciomiesięczny kurs instruktorów dla nadterminowych w CSP KOP „Osowiec”. Po przybyciu, przydzielono go do kompanii podoficerów zawodowych. Szkolenie zakończył z wynikiem dobrym (lokata 16/25). 3 lipca 1937 r. powrócił do Rokitna i został czasowo przydzielony do kompanii ckm. 4 sierpnia 1937 r. przedłużono mu służbę nadterminową (do 30 września 1938 r.). Z dniem 16 września 1937 r. był przeniesiony z 3 kompanii granicznej do kompanii ckm. Od 7 do 31 stycznia 1938 r. przydzielono go na obóz narciarski w Ławocznem. W lutym 1938 r. brał udział w eliminacjach do zawodów narciarskich Pułku KOP „Sarny”. W dniach 20 luty – 2 marca 1938 r. wraz z reprezentacją batalionu brał udział w zawodach narciarskich Zułów – Wilno. 11 marca 1938 r. dowódca Pułku KOP „Sarny” przyjął go do służby zawodowej (z terminem obowiązkowej służby do 31 marca 1950 r.). W grudniu 1938 r. był na stanowisku dowódcy drużyny ckm. W maju 1939 r. rozkazem dowódcy Pułku KOP „Sarny” przeniesiony do Batalionu KOP „Stary Sącz” (dawny „Żytyń”)[1]. Dalsze losy nieustalone.


Opracował: Artur Ochał

[1] ASG, Brygada KOP „Polesie”, sygn. 183/110, Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 33, Rokitno 26 III 1934 r., k. 108-110; Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 78, Rokitno 26 VII 1934 r., k. 186-188; ibidem, Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 69, Rokitno 29 VIII 1935 r., k. 281-284; ibidem, Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 54, Rokitno 7 VII 1936 r., k. 215-220; Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 77, Rokitno 4 IX 1936 r., k. 295-298; Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 84, Rokitno 19 IX 1936 r., k.325-332; Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 125, Rokitno 30 XII 1936 r., k. 490-493; ibidem, sygn. 183/113, Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 3, Rokitno 7 i 1937 r., k. 7-10; ibidem, sygn. 183/114, Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 75, Rokitno 6 VII 1937 r., k. 1-6; Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 103, Rokitno 13 IX 1937 r., k. 115-118; Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 104, Rokitno 15 IX 1937 r., k. 119-122; ibidem, Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 1, Rokitno 4 I 1938 r., k. 1-6; Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 15, Rokitno 5 II 1938 r., k. 59-63; Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 26, Rokitno 28 II 1938 r., k. 103-108; Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 30, Rokitno 9 III 1938 r., k. 123-126; Rozkaz dzienny baonu i garnizonu nr 33, Rokitno 15 III 1938 r., k. 135-138; ibidem, sygn. 183/116, Dodatek tajny do rozkazu dziennego baonu i garnizonu nr 34/35, Rokitno 24 IV 1935 r., k. 43-44; ibidem, sygn. 183/128, Wykaz imienny podof. zaw. i nadterm. baonu KOP „Rokitno” z wyszczególnieniem zajmowanego stanowiska do wyk. pob. za styczeń 1936 r., Rokitno 23 V 1936 r., k. 14-15; ibidem, CSP KOP „Osowiec”, sygn. 186/12, Dodatek do rozkazu dziennego szkoły nr 65, Osowiec 22 III 1937 r., k. 172-183; rozkaz dzienny nr 148, Osowiec 6 VII 1937 r., k. 437-440; ibidem, Dowództwo KOP, sygn. 177/692, Wykaz uposażenia miesięcznego oficerów, podoficerów zaw. i podoficerów nadterm. i pck za m. maj 1939 r., Rokitno 1939 r., brak paginacji.


do góry