Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Józef Pasek -

Nawigacja

Józef Pasek

17.03.2020

Józef Pasek ur. 07.11.1906 r., w Mostkach (woj. Kieleckie), s. Jana i Elżbiety z domu Herman. W dniu 21.03.1928 r. został powołany do służby w72 Pułku Piechoty im. Dionizego Czechowskiego w Radomiu. Dnia 21.09.1928 r. został przeniesiony do 5. Batalionu KOP ,,Łużki", gdzie otrzymał przydział do 2. kompanii granicznej Ćwiecino oraz do strażnicy Zahacie. W trakcie służby w Korpusie Ochrony Pogranicza ukończył 7 klas szkoły powszechnej w Głębokiem.

W dniu 11.03.1930 r. został mianowany podoficerem nadterminowym, a 01.02.1931 r. podoficerem zawodowym w stopniu kaprala. Awans na stopień plutonowego otrzymał 01.01.1934 r. W okresie od 01.03 do 01.09.1935 r. pełnił funkcję dowódcy strażnicy. W grudniu tego roku w kościele parafialnym św. Floriana w Wąchocku zawarł związek małżeński z Marianną Jurek. W dniu 26.02.1936 r. został przeniesiony do Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu na kurs podoficerów zawodowych, który ukończył 13.07.1936 r. Dnia 28.07.1936 r. przeniesiono go z 5 Batalionu KOP ,,Łużki" do Centralnej Szkoły Podoficerów Zawodowych KOP w Osowcu, gdzie pełnił służbę na stanowiskach: dowódcy drużyny, zastępcy dowódcy plutonu oraz instruktora. W lipcu 1938 r. został przeniesiony do Pułku KOP ,,Sarny" gdzie otrzymał przydział do Batalionu KOP ,,Bereźne". Służbę pełnił w 3. kompanii granicznej ,,Bielczaki" jako dowódca strażnicy KOP ,,Astrachanka". W 1938 r. odznaczono go brązowym medalem ,, Za Długoletnią Służbę", a za zasługi na polu wyszkolenia wojska brązowym „Krzyżem Zasługi". Awans na stopień sierżanta uzyskał w styczniu 1939 r. i został dowódcą strażnicy KOP ,,Ujście". Z dniem 01.09.1939 r. został przeniesiony do 3. kompanii granicznej ,,Bielczaki". Według relacji rodzinnej, został prawdopodobnie - zgodnie z planem mobilizacyjnym - włączony z kadrą Baonu KOP „Bereźne" do rezerwowego 97 Pułku Piechoty ( rezerwowej 39 Dywizji Piechoty). Losy wojenne Józefa Paska są nieznane, zmarł 09.05.1946 r.


Opracowano na podstawie relacji Pana Janusza Paska oraz zachowanych materiałów archiwalnych Archiwum Straży Granicznej.


do góry