Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Jan Noworolski -

Nawigacja

Jan Noworolski

07.10.2021

strażnik Jan Noworolski (syn Juliana Noworolskiego i Ewy z d. Krzyżowska) urodził się w 31.05.1896 r. w Żydatyczach (gmina Malechów, powiat lwowski) w rodzinie chłopskiej. Ukończył 4 klasy Szkoły Ludowej w Żydatyczach (1902 r. – 1906 r.), po czym pomagał rodzicom w pracy na roli. W wieku 19 lat został powołany do armii austriackiej, w której służył od 16.07.1915 r. do 30.10.1918 r. w 58 Pułku Piechoty. W jego szeregach przebywał na froncie włoskim, gdzie został ranny w nogę. Po okresie rehabilitacji zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego (26.04.1919 r. – 20.04.1921 r.), gdzie skierowano go do 38 Pułku Piechoty ,,Strzelców Lwowskich’’, z którym wziął udział bojach kończących wojnę polsko – ukraińską. Pułk został przerzucony na front polsko – sowiecki, biorąc udział w ciężkich walkach wojny 1920 r. Przerwanie działań wojennych zastało jednostkę w Przemyślu, gdzie nastąpiła demobilizacja. Szer. Jan Noworolski w dniu 20.04.1921 r. otrzymał przydział mobilizacyjny do 45 Pułku Piechoty w Równem.

Złożył następnie podanie o przyjęcie do Straży Celnej w Dyrekcji Ceł, został skierowany do Szkoły Celnej w Zambrowie, gdzie był słuchaczem III Kursu (02. - 04.1922 r.). Po ukończeniu szkoły uzyskał przydział do Dyrekcji Ceł w Mysłowicach, skąd przeniesiono go do Komisariatu Straży Celnej Zebrzydowice na Placówkę Kaczyce. Kolejne miejsca pełnienia służby to: Placówka Straży Celnej Czantoria (1923 r. – 1928 r.), Placówka Straży Granicznej Marklowice (1928 r. – 1930 r.) i Placówka Straży Granicznej Pogwizdów (1930 r. – 1938 r.). W 1929 r. ukończył kurs narciarski w Wiśle. Po zajęciu Zaolzia w 1938 r. przeniesiono go do Placówki w Błędowicach Górnych, gdzie służył do wybuchu II wojny światowej.

W 1924 r. zawarł związek małżeński z Marią z d. Michalak (córką Jana Michalaka i Katarzyny z d. Drozd). Mieli troje dzieci, córkę Elżbietę (ur.18.11.1924 r.), syna Emiliana (ur. 30.05.1926 r.), syna Bogusława (ur. 11.09.1932 r.).

Odznaczenia:
  • brązowy medal ,,Za Długoletnią Służbę”

Opracował: Miłosz Filipowiak
na podstawie materiałów nadesłanych przez Pana Arkadiusza Noworolskiego i dokumentacji przechowywanej w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.


do góry