Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Andrzej Nebesio -

Nawigacja

Andrzej Nebesio

20.03.2020

Andrzej Nebesio, ur.: 29 lipca 1900 r. w Olchówce, pow. Sanok, woj. Lwowskie, syn: Mikołaja i Dominiki z domu Federak, wyznanie: greckokatolickie, wykształcenie: ukończył Szkołę Wydziałową, zawód: rolnik, zawarł związek małżeński z Bronisławą Górniak, z którą miał troje dzieci Mieczysława, Stanisławę oraz Halinę. Pod koniec I wojny światowej 14 kwietnia 1918 r. został zmobilizowany do armii austriackiej, w której służył do połowy stycznia 1919 r. Podczas wojny polsko-radzieckiej wstępuje jako ochotnik do Wojska Polskiego, gdzie otrzymuje przydział do 5 Pułku Artylerii Pieszej. 18 października 1922 r. zostaje przeniesiony do rezerwy. W grudniu 1931 r. został przyjęty do służby w SG przez Wielkopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej. Po zaprzysiężeniu otrzymał przydział do Placówki Krzepice na granicy z Niemcami. W 1933 r. ukończył Kurs Nauki Obywatelskiej na Powszechnym Uniwersytecie Korespondencyjnym w Warszawie. W teczce personalnej przodownika Niebieska, zachowały się listy kwalifikacyjne za lata 1932-1938, w których został oceniony bardzo dobrze. W opinii służbowej za rok 1938, kierownik Komisariatu Komańcza podkomisarz Widlinski scharakteryzował przodownika w następujący sposób: „(…) Żonaty, ma troje dzieci w wieku szkolnym, Tryb życia prowadzi skromny i oszczędny. Nie zadłuża się …” s. 41. Dalsze jego losy są nieznane.

Przebieg służby w SG: 6.12.1931 – 3.12.1934 Placówka I Linii Krzepice, Komisariat Rudniki, IG Wieluń, w 1932 r. ukończył w CS SG w Górze Kalwarii XVIII Kurs Doszkolenia dla Szeregowych, 4.12.1934 – 16.09.1937 Placówka I Linii Przedmoście, Komisariat Praszka, IG Wieluń, 28.06.1935r. ukończył w CS SG w Rawie Ruskiej II Kurs Doszkolenia Kierowników Placówek I Linii 17.09.1938 r. został przeniesiony do Wschodnio-Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego SG we Lwowie z dniem 17.09.1937 r. został mianowany kierownikiem Placówki I Linii Łupków, Komisariat Komańcza, IG Sambor.

Awanse:
  • starszy strażnik (1931)
  • przodownik (1935)
Odznaczenia:
  • Order Wojenny Virtuti Militari V kl.
  • Krzyż Walecznych 2-krotnie
  • Brązowy Krzyż Zasługi
  • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
  • Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę

Źródło: CDIA we Lwowie, Fond 204/2/1774

Opracował: Piotr Kozłowski


do góry