Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Stanisław Milian -

Nawigacja

Stanisław Milian

01.07.2020

ppłk Stanisław Milian (ur. 12 IV 1899 w Kleparowie, zm. 1967 w Poznaniu). Żołnierz 1. i 4. pułku piechoty Legionów (od 1914); po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austro-węgierskiej; obrońca Lwowa (1918); żołnierz w wojnie polsko - bolszewickiej; uczestnik III powstania śląskiego; służba w 4. pułku piechoty Legionów; dowódca kompanii 11. Batalionu Granicznego Korpusu Ochrony Pogranicza (1925-1927); służba w 58. pułku piechoty, potem w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie; zastępca dowódcy 36. pułku piechoty Legii Akademickiej (1938-1939); w kampanii polskiej (1939) dowódca 1. pułku piechoty Obrony Pragi; jeniec oflagów IV B Königstein, VII A Murnau (do 1945); po wojnie w Polsce; kierowca ciężarówki i inspektor BHP.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 174.


do góry