Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. Mjr. Władysława Raginisa Stanisław Milian -

Nawigacja

Stanisław Milian

Stanisław Milian

ppłk Milian Stanisław (ur. 12 IV 1899 w Kleparowie, zm. 1967 w Poznaniu). Żołnierz 1. i 4. pułku piechoty Legionów (od 1914); po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austro-węgierskiej; obrońca Lwowa (1918); żołnierz w wojnie polsko - bolszewickiej; uczestnik III powstania śląskiego; służba w 4. pułku piechoty Legionów; dowódca kompanii 11. Batalionu Granicznego Korpusu Ochrony Pogranicza (1925-1927); służba w 58. pułku piechoty, potem w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie; zastępca dowódcy 36. pułku piechoty Legii Akademickiej (1938-1939); w kampanii polskiej (1939) dowódca 1. pułku piechoty Obrony Pragi; jeniec oflagów IV B Königstein, VII A Murnau (do 1945); po wojnie w Polsce; kierowca ciężarówki i inspektor BHP. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, 1572/4307; Rocznik Oficerski 1928; R. Rybka, K. Stepan, op. cit., s. 591; B. Polak, Milian Stanisław [w:] Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t. II: 1914-1921, red. B. Polak, Koszalin 1991, s. 98; http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie [dostęp: 18 IV 2012].
Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 174.
do góry