Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Roman Lizak -

Nawigacja

Roman Lizak

24.02.2020

mjr Roman Lizak (ur. 26 VII 1894 w Rzeszowie). Absolwent Wyższej Szkoły Intendentury w Warszawie; oficer w Okręgowym Zakładzie Gospodarczym nr VIII w Toruniu; intendent w Dowództwie Korpusu Ochrony Pogranicza, kierownik Referatu Ryczałtów Departamentu Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych (do 1939); jeniec oflagów VI B Dössel i VI E Dorsten.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 113.


do góry