Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. Mjr. Władysława Raginisa Narcyz Józef Misiewicz -

Nawigacja

Narcyz Józef Misiewicz

Narcyz Józef Misiewicz

21.09.2017

kpt. Narcyz Józef Misiewicz (ur. 25 X 1895 w Simnie, zm. 29 I 1972 w Ostródzie). Żołnierz 41. pułku piechoty, Korpusu Ochrony Pogranicza, następnie w 6. pułku piechoty Legionów (1931-1935); przeniesiony do Państwowej Komendy Uzupełnień Wilno-Powiat (1935); kierownik II Referatu Uzupełnień Komendy Rejonowej Uzupełnień Wilno-Miasto (do 1939), internowany na Litwie, zwolniony (23 III 1940). Archiwum Akt Nowych, 1656/12, Wykaz b. funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, Policji Państwowej, Straży Więziennej podanych weryfikacji, k. 6; Dziennik Personalny nr 3 z 26 III 1931; Dziennik Personalny nr 11 z 31 VIII 1935; J. Pięta, W. K. Roman, M. Szczurowski, op. cit., s. 387.

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 111.

do góry