Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Alojzy Mrozek -

Nawigacja

Alojzy Mrozek

18.10.2021

Alojzy Mrozek, syn Ignacego i Franciszki z d. Drost. Urodził się 20.03.1903 r. w Kochcicach (pow. lublinecki). W 1916 r., po ukończeniu 4 klas Szkoły Powszechnej w Braszczoku, podjął pracę jako robotnik. Zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego. Służbę rozpoczął 18.03.1925 r. w Górnośląskim Pułku Piechoty w Lublińcu, gdzie ukończył szkołę podoficerską (01.03.-08.09.1925 r.). Przeniesiony do rezerwy 11.09.1926 r. w stopniu kaprala. Przyjęty do Straży Celnej 15.02.1928 r. i skierowany na X Kurs do Centralnej Szkoły Straży Celnej w Górze Kalwarii. W trakcie nauki pomyślnie przeszedł weryfikację, w związku z reorganizacją formacji na Straż Graniczną. Po ukończeniu Centralnej Szkoły Straży Granicznej z wynikiem dobrym (15.07.1928 r.) przydzielony został 11.08.1928 r. do Komisariatu SG Bojanowo (Inspektorat Graniczny SG Leszno, Wielkopolski Inspektorat Okregowy SG). Podczas służby dokształcał się w zakresie szkoły średniej, a następnie w Powszechnym Uniwersytecie Korespondencyjnym w Warszawie. Powołany z dniem 05.08.1929 r. na 6 tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbył w 55 Pułku Piechoty w Lesznie. Skierowany do CSSG w Rawie Ruskiej (13.05.1935 r.) na kurs tresury psów służbowych. Aktywnie uczestniczył w pracach Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przygotowania Wojskowego na terenie Wielkopolski. Do wybuchu wojny służył w Placówce SG Jabłonna (Komisariat SG Bojanowo). Brał udział w wojnie obronnej Polski w 1939 r., walcząc w szeregach Batalionu Obrony Narodowej "Leszno" (Wielkopolska Brygada ON) w rejonie Kutna, Sochaczewa, Skierniewic. Po zwolnieniu z internowania osiedlił się we wsi Rojęczyn (powiat rawicki). Od 1941 r. do 1942 r. uczestniczył w kolportowaniu tajnej gazetki "Dla Ciebie Polsko". Od 03.09.1942 r. stał się żołnierzem Armii Krajowej (ps. "Pierun") w zorganizowanym przez Wawrzyńca Pawelskiego Plutonie AK "Bojanowo" podległym por. Feliksowi Tarce. W grudniu 1942 r. złożył przysięgę wojskową przed por. Konradem Latanowiczem i sierż. ds. organizacyjnych AK Józefem Skrzypczakiem oraz przyjął nominację na zastępcę Plutonu AK ''Bojanowo" z siedzibą w Kaczkowie. Jednym z zadań, którego się podjął, było wyznaczenie zrzutowiska do odbioru broni w okolicznych lasach, których topografię znał bardzo dobrze. W 1943 r. objął dowództwo Samodzielnego Plutonu AK "Kaczkowo", powstałego z połączenia plutonów AK "Rydzyna" i "Bojanowo".

Aresztowany przez gestapo 14.12.1944 r. Po ciężkim śledztwie w Domu Żołnierza w Poznaniu zginął w nieznanych okolicznościach w Żabikowie w styczniu 1945 r.

Był żonaty z Anną (z d.Pluskota). Dzieci: Eleonora (ur. 1932 r.), Leokadia (ur. 1933 r.), Ignacy (ur. 1935 r.), Henryk (ur.1938 r.), Bogdan (ur. 1944 r.).

Odznaczenia:
  • "Odznaką Pamiątkową 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty" (12.04.1932 r.)
  • "Odznaką Straży Granicznej"
  • "Medalem Za Długoletnią Służbę" (11.09..1938 r.)

Opracował: Miłosz Filipowiak
na podstawie materiałów z Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, publikacji Kazimiery Winnickiej Samodzielny Pluton AK "Kaczkowo" (Rydzyna 2014) oraz zdjęć udostępnionych przez p. Beatę Budzyńską, wnuczkę Alojzego Mrozka.


do góry