Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Wojciech Krasodomski -

Nawigacja

Wojciech Krasodomski

24.02.2020

kpt. Wojciech Krasodomski (ur. 1898). Dowódca 2. kompanii karabinów maszynowych 85. pułku piechoty, żołnierz w wojnie polsko-bolszewickiej; uczestnik akcji zajęcia Wilna przez gen. L. Żeligowskiego (1920), służba w 41. pułku piechoty; w Korpusie Ochrony Pogranicza; dowódca 3. kompanii km karabinów maszynowych 18. pułku piechoty (do 1939); w kampanii polskiej (1939) oficer Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew", internowany w obozie na Litwie; w ZSRR (od VII 1940).


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 344 – 345.


do góry