Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Władysław Antoni Kulesza -

Nawigacja

Władysław Antoni Kulesza

24.02.2020

mjr Władysław Antoni Kulesza (ur. 18 IV 1900 w Wierzbniku, zm. 01 VII 1978 w Warszawie). Żołnierz Legionów Polskich (1914-1916); członek Polskiej Organizacji Wojskowej (1916-1918); żołnierz 5. Batalionu Strzelców Olkuskich, włączonego następnie do 9. pułku piechoty Legionów (1918-1920), żołnierz w wojnie polsko - bolszewickiej; absolwent Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy (1922); instruktor piechoty 3. dywizjonu samochodowego; służba w 85. pułku piechoty; w 20. Batalionie Granicznym/Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Nowe Święciany" (1925-1932); w 72. pułku piechoty (1932-1939); słuchacz kursu informacyjno - wywiadowczego Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (1936); dowódca II batalionu 36. pułku piechoty Legii Akademickiej (1939); w niewoli niemieckiej w Lubece (1939-1945); w Polsce (od 1946); pracownik Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego w Warszawie, Zjednoczenia Budowy Pieców Przemysłowych w Warszawie; inwigilowany w ramach SEO przez Wydział II (1955-1956), następnie Wydział IV (1956) Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego miasta stołecznego Warszawy; inwigilowany przez Wydział III K Milicji Obywatelskiej miasta stołecznego Warszawy w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji kryptonim „Brzoza" (1962-1966) jako podejrzany o utrzymywanie kontaktów z polską emigracją w Londynie oraz umieszczenie transparentu na grobie E. Rydza-Śmigłego na Powązkach.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 120 – 121.


do góry