Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Wacław Kotołowski -

Nawigacja

Wacław Kotołowski

24.02.2020

kpt. Wacław Kotołowski (Kutołowski od 1934) pseudonim. „Zych” (ur. 13 IX 1895, zm. 07 I 1979 w Warszawie). Żołnierz 1. kompani 85. pułku piechoty, żołnierz w wojnie polsko - bolszewickiej i uczestnik akcji zajęcia Wilna przez gen. L. Żeligowskiego (1920); przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza (1925), dowódca kompanii i oficer materiałowy 20. Batalionu Granicznego Korpusu Ochrony Pogranicza; służba w 4. pułku piechoty Legionów (od 1931); przeniesiony do rezerwy; w kampanii polskiej (1939) dowódca II batalionu 154. pułku piechoty rezerwy; internowany na Litwie, zwolniony (23 III 1940); członek grupy wywiadowczej „Ponary" Związku Walki Zbrojnej; aresztowany przez NKWD (22 IV 1941).


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 118 – 119.


do góry