Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Stefan Marceli Kotowski -

Nawigacja

Stefan Marceli Kotowski

24.02.2020

ppłk Stefan Marceli Kotowski (ur. 5 VIII 1894 w Tłumaczu, zm. 05 VII 1984 w Warszawie). Członek XXIV Drużyny Strzeleckiej; służba w Legionie Wschodnim (1914), w armii austro-węgierskiej (od 1914); w Wojsku Polskim (od 1918), służba w 23. pułku piechoty, 9. pułku piechoty Legionów, oficer sztabu 3. Dywizjonie Piechoty Legionów; absolwent Centralnej Szkoły Strzelniczej w Toruniu (1926); służba w 36. pułku piechoty (od 1928, m.in. dowódca II batalionu); służba w Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Nowe Święciany"; w kampanii polskiej (1939) dowódca 2. pułku piechoty Obrony Pragi, następnie 336. pułku piechoty; jeniec oflagów X A Sandbostel, X B Nienburg, X C Lubeck (1941-1942), VI B Dössel (od 1942).


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 124.


do góry