Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Stanisław Krach -

Nawigacja

Stanisław Krach

17.03.2020

kpt. Stanisław Krach (ur. 12 V 1898 w Zborowie). Absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie (1921); służba w 16. pułku piechoty (1921, od 1924), 6. Dywizjonie Piechoty (od 1921); absolwent kursu oficerów łączności w Zegrzu (1924); służba w Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Nowe Święciany" (od 1932); służba w 3. pułku strzelców podhalańskich (od 1935, m.in. dowódca 6. kompanii), w kampanii polskiej (1939) I adiutant, następnie dowódca II batalionu 3. pułku strzelców podhalańskich; jeniec oflagów VII C Laufen, XIB Braunschweig.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 119.


do góry