Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Mieczysław Kulikowski -

Nawigacja

Mieczysław Kulikowski

10.03.2020

Mieczysław Kulikowski syn Kazimierza i Wilhelminy z Wierzbowskich, ur. 21.06.1880 r. w Tarnopolu, major piechoty ze starszeństwem z 1.07.1923 r. przeniesiony w stan spoczynku, pełniący służbę w Straży Granicznej, OKO Nr I, PKU Ciechanów[1]. Służył w Legionach (4, 2 i 3 pp Legionów) od 15.08.1914 r. Ppor. od 1.01.1915 r., por. od 15.11.1915 r. Internowany w Marmarosz-Schiegel od 18.02. do 7.05.1918 r. Egzamin oficerski stałych drużyn sokolich we Lwowie, 3-mies. kurs przeszkol. w Zambrowie, 4-tyg. kurs dla oficerów sztab. w Krakowie. W WP od 1.11.1918 do 31.03.1928 r. z ostatnim przydziałem do 6 psp. Żona z domu Pollak. Syn Mieczysław ur. 5.08.1920 r. W 1926 roku ukończył 6-tygodniowy kurs narciarski. Przyjęty do służby w Str. Gran. 1.07.1928 r. w Śląskim IOSG na stanowisku kierownika Inspektoratu Granicznego Nr 17 Biała (reskrypt Min. Skarbu z 21.06.1928 r.)[2]. 1.07.1928 r. mianowany inspektorem[3]. W październiku 1928 r. delegowany na stanowisko z-cy kierownika Wlkp.IOSG, czasowo pełniącego obowiązki kierownika[4]. 22.01.1929 r. obowiązki kierownika Wlkp.IOSG objął insp. Wiktor Wielkopolanin Nowakowski, a insp. Kulikowski powrócił na stanowisko kier. IG Biała[5]. 23.11.1928 r. został przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej przy Śl.IOSG[6]. W 1930 roku zastąpił na tym stanowisku insp. Henryka Królikowskiego[7]. Na listach starszeństwa oficerów Str. Gran. z lokatami wśród inspektorów: 7 – za 1929 rok[8], 6 – za 1930 rok[9]. W XI-XII.1930 r. pełnił obowiązki kier. Śl.IOSG podczas urlopu insp. Wacława Spilczyńskiego[10]. W lipcu 1931 roku objął obowiązki kierownika Maz.IOSG[11], 1.09.1931 r. otrzymał mieszkanie służbowe w Ciechanowie[12]. W sezonie 1932 – 1933 pełnił funkcję członka[13] Sądu Honorowego dla oficerów stopni wyższych przy Komendzie Straży Granicznej. 1.07.1937 r. mianowany nadinspektorem[14]. Z dniem 31.08.1937 r. został przeniesiony w stan spoczynku[15]. Był odznaczony m.in.: KN, KOOOP (11.1929)[16], Złoty Krzyż Zasługi (03.1937)[17], KW, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Odznaką Pamiątkową Straży Granicznej[18].

Z dniem 1.06.1937 r. na 6-miesięczną praktykę w Straży Granicznej został oddelegowany z 16 pp mjr Jakub Witold (Witalis) Chmura. Mjr Chmura odbył przyśpieszoną praktykę i 1.07.1937 r. objął obowiązki p.o. kierownika Mazowieckiego Inspektoratu OSG[19].


Opracował: Waldemar Bocheński

[1] Za Rocznikiem Oficerskim Rezerw 1934, str. 326 i 844.
[2] Rozkaz Nr 43 z 6.07.1928 r. Dow. Str. Gran., pkt II [ASG, KSG 187/30].
[3] Akta osobowe 196/2144 [ASG].
[4] Rozkaz Nr 62 z 15.10.1928 r. Dow. Str. Gran., pkt 7 [ASG., KSG 187/30].
[5] Rozkaz nr 1 z 21.01.1929 r. K-dy Str. Gran., pkt 13 [ASG, KSG 187/31].
[6] Rozkaz Nr 8 z 7.05.1929 r. K-dy Str. Gran., pkt 10.IV [ASG, KSG 187/31].
[7] Rozkaz Nr 1 z 15.01.1931 r., pkt 6 [ASG, KSG 187/33].
[8] Rozkaz Nr 4 z 1.04.1930 r. K-dy Str. Gran. [ASG, KSG 187/32].
[9] Rozkaz Nr 11 z 15.11.1930 r. K-dy Str. Gran. [ASG, KSG 187/32].
[10] Rozkaz Nr 12 z 20.12.1930 r. K-dy Str. Gran., pkt 7 [ASG, KSG 187/32].
[11] Rozkaz Nr 5 z 15.07.1931 r., pkt 2 [ASG, KSG 187/33].
[12] Rozkaz Nr 6 z 25.08.1931 r., pkt 14 [ASG, KSG 187/33].
[13] Rozkaz Nr 4 z 10.06.1932 r. K-dy Str. Gran., pkt 17 [ASG. KSG 187/34].
[14] Rozkaz Nr 7 z 9.08.1937 r. K-dy str. Gran., pkt 1 [ASG, KSG 187/39].
[15] Rozkaz Nr 8 z 15.09.1937 r. K-dy Str. Gran., pkt 5 [ASG, KSG 187/39].
[16] Rozkaz Nr 3 z 15.03.1930 r. K-dy Str. Gran., pkt 1 [ASG, KSG 187/32].
[17] Rozkaz Nr 2 z 19.03.1937 r. K-dy Str. Gran., pkt 3 [ASG, KSG 187/39].
[18] Rozkaz Nr 10 z 15.11.1930 r. K-dy Str. Gran., pkt 2 [ASG, KSG 187/32].
[19] Rozkaz Nr 7 z 9.08.1937 r. K-dy Str. Gran., pkt 10 [ASG. KSG 187/39].do góry