Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Kazimierz Kryska -

Nawigacja

Kazimierz Kryska

17.03.2020

Kazimierz Kryska (ur. 31 V 1912 w Babicach), podoficer Wojska Polskiego. Żołnierz III batalionu 12. pułku piechoty (1933); słuchacz Centralnej Szkoły Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu (1934); instruktor i kierownik centrali telefonicznej Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Kopyczyńce" (1934-1938); zwolniony na własną prośbę (1938); urzędnik cywilny w Parku Lotniczym 4. pułku lotniczego w Toruniu (1938-1939); urzędnik cywilny w bazie lotniczej w Małaszewiczach k. Brześcia; w Rumunii (od IX 1939); kreślarz w I Korpusie Polskim (1940-1946); kierownik kreślarni w Wyższej Szkole Wojskowej w Szkocji (1943-1946); kreślarz-kopista budowlany w Rejonowym Zarządzie Kwaterunkowo-Budowlanym (1946-1947); kreślarz budowlany w Rejonowej Administracji Koszar w Toruniu (1947-1948); wykładowca w Wyższej Szkole Artylerii w Toruniu (1948); zdemobilizowany (31 I 1950); inwigilowany w ramach Teczki Kontrolno-Obserwacyjnej nr rej. 3768 przez Sekcję Informacji Garnizonu Toruń.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 61.


do góry