Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Kazimierz Kostecki -

Nawigacja

Kazimierz Kostecki

20.03.2020

komisarz Kazimierz Kostecki, ur.: 14 lutego 1899 r. w Podlistach, pow. Mościska, woj. Lwowskie, syn: Gabriela, wyznanie: rzymsko-katolickie, wykształcenie: absolwent Szkoły Handlowej we Lwowie, 26.12.1923 r. zawarł związek małżeński z Marią Jasiczanką, nie posiadał dzieci. W sierpniu 1914 r. wstępuje jako ochotnik do Legionów Polskich. W listopadzie 1918 r. służy w Wojsku Polskim. W październiku 1921 r. zostaje przeniesiony do rezerwy. W listopadzie 1928 r. zostaje przyjęty przez Ministerstwo Skarbu w stopniu aspiranta do służby w Małopolskim Inspektoracie Okręgowym Straży Granicznej. Po zaprzysiężeniu odbywa praktykę w Ministerstwie Skarbu w Warszawie. W styczniu 1929 r. zostaje skierowany na granicę z Rumunią, gdzie powierzono mu obowiązki kierownika Komisariatu Horodenka. Akta osobowe komisarza Kosteckiego zawierają tylko Opis Służbowy założony w Straży Celnej. Dalsze jego losy są nieznane.

Przebieg służby w SG: 1.07.1928 – 31.12.1928 praktyka w Ministerstwie Skarbu, 1.01.1929 – 20.05.1934 kierownik Komisariatu Horodenka, IG Kołomyja, 20.05.1935 – 1936 kierownik Komisariatu Muszyna, IG Jasło, z dniem 1.01.1935 r. zostaje przeniesiony do Zachodnio-Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego SG w 1936 r. przeniesiony na stanowisko kierownika Komisariatu Zebrzydowice, IG Bielsko.

Odznaczenia:
  • Order Wojenny Virtuti Militari V kl.
  • Krzyż Walecznych 4-krotnie
  • Krzyż Górnego Śląska
  • Medal Pamiątkowy Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości

Źródło: CDIA we Lwowie, Fond 204/2/1461

Opracował: Piotr Kozłowski


do góry