Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Józef Kobyłecki -

Nawigacja

Józef Kobyłecki

08.10.2021

płk dypl./gen. bryg. Józef Kobyłecki (ur. 13 VIII 1894 w Grabnie, zm. 30 X 1969 w Londynie).

Żołnierz armii rosyjskiej i I Korpusu Polskiego; w Wojsku Polskim (od 1918), dowódca batalionu 23. pułku piechoty; oficer Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych (1925 - 1927); dowódca 20. Batalionu Granicznego/Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Nowe Święciany" (od 1927); zastępca dowódcy 78. pułku piechoty (1931 - 1935); dowódca 13. pułku piechoty (1935 - 1938); zastępca szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1938 - 1939); po kampanii polskiej (1939) przez Rumunię przedostał się do Francji; dowódca 2. Półbrygady Strzelców Podhalańskich (1940); zastępca dowódcy 8. Brygady Kadrowej Strzelców (1941), dowódca 3. Brygady Kadrowej Strzelców (1941); pełniący obowiązki komendanta Centrum Wyszkolenia Piechoty w Szkocji (1942 - 1944), szef Wydziału Personalnego Inspektoratu Zarządu Wojskowego (1944 - 1946); szef Wydziału Personalnego Inspektoratu do spraw Cywilnych (1946).

 


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 118.


do góry