Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Bronisław Krakowski -

Nawigacja

Bronisław Krakowski

24.02.2020

kpt. Bronisław Krakowski (ur. 1892), Służba w Okręgowym Zakładzie Gospodarczym nr II; w 50. pułku piechoty; w Korpusie Ochrony Pogranicza, kwatermistrz Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Borszczów" (do 1939); w kampanii polskiej (1939) dowódca Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Borszczów", ciężko ranny w walkach odwrotowych między Zbruczem i Dnieprem (17 IX 1939), zmarł w Rumunii w wyniku odniesionych ran.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 118.


do góry