Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Antoni Kasperkowiak -

Nawigacja

Antoni Kasperkowiak

20.03.2020

starszy przodownik Antoni Kasperkowiak, ur.: 10 stycznia 1896 r. w Szalejowie, pow. Koźmin, woj. Poznańskie, syn: Michała i Józefy z domu Jakuszkowiak, wyznanie: rzymsko-katolickie wykształcenie: ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej, zawód: bez zawodu, zawarł związek małżeński z Heleną Ciekańską, z którą miał troje dzieci Krystynę, Alfonsa oraz Antoniego. Jako poddany cesarza niemieckiego Wilhelma II, podczas I wojny światowej, 24 listopada 1915 r. został wcielony do armii niemieckiej, w której przebywał do 23 września 1918 r. W czerwcu 1918 r. we Francji wstępuje do armii gen. Hallera, z którą powraca do kraju. Po reorganizacji Wojska Polskiego otrzymuje przydział służbowy do 4 Pułku Piechoty Strzelców Podhalańskich. Po sześciu latach służby w wojsku 15 marca 1921 r. zostaje zdemobilizowany. W maju 1922 r. jako uczestnik walk o niepodległą Polskę, a także będąc kawalerem orderu Virtuti Militari zostaje przyjęty przez Dyrekcję Ceł w Poznaniu do służby w Korpusie Straży Celnej. Po zaprzysiężeniu zostaje wysłany na przeszkolenie do Szkoły SC w Wieleniu. Z chwilą ukończenia przeszkolenia, jak wielu wówczas strażników pochodzących z Poznańskiego zostaje przeniesiony do Dyrekcji Ceł we Lwowie, gdzie otrzymuje stanowisko kierownika Placówki Włosianka na granicy z Czechosłowacją. Placówką kieruje aż do rozwiązania formacji SC. W grudniu 1925 r. ukończył w CS SC w Górze Kalwarii II Kurs Doszkolenia. W marcu 1928 r. wstępuje do służby w Straży Granicznej. Podczas okupacji, w maju 1942 r. został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. 7 października 1942 r. został zamordowany przez Niemców w zamku Hartheim na terenie Austrii[1].

Przebieg służby w SG: 1.10.1928 – 24.10.1929 kierownik Placówki Jelenkowate, Komisariat Sławsko, IG Stryj, 25.10.1929 – 6.03.1930 kierownik Placówki Rafajłowa, Komisariat Porohy, IG Stryj, 31.08.1930 r. ukończył kurs w SC SG w Górze Kalwarii Kurs Doszkolenia, 1.08.1930 – 24.03.1934 Kierownik Placówki I Linii Rafajłowa, Komisariat Sołotwina, IG Stryj, 25.03.1934 r. został mianowany kierownikiem Placówki I linii Beskid Klauze, Komisariat Ludwikówka, IG Stryj, 1.03.1939 r. na okres dwóch miesięcy został przydzielony do Wydzielonego Oddziału SG przy I Pułku KOP „Karpaty”.

Awanse:
  • przodownik (1922)
  • starszy przodownik (1933)
Odznaczenia:
  • Order Wojenny Virtuti Militari kl. V
  • Krzyż Walecznych
  • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
  • Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości
  • Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę
  • Odznaka Pamiątkowa Straży Granicznej

Źródło: CDIA we Lwowie, Fond 204/2/1337

Opracował: Piotr Kozłowski

[1] Na podstawie pisemnej informacji uzyskanej od Huberta Krause prawnuka przodownika Antoniego Kasperkowiaka, w posiadaniu autora.


do góry