Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Antoni Kamiński -

Nawigacja

Antoni Kamiński

13.07.2021

przod. Antoni Kamiński urodził się 14 kwietnia 1897 r. w Obłoczkowie (powiat wrzesiński). Syn Józefa i Władysławy (z domu Komosińska). Miał siostrę Bronisławę (1903-1974). Ukończył Szkołę Powszechną w Obłoczkowie, następnie kontynuował naukę w Szkole Handlowej we Wrześni.

W czasie I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej i skierowany na front zachodni, gdzie brał udział w walkach, między innymi pod Verdun. Tam w wyniku zatrucia gazem bojowym trafił do kilku szpitali, następnie w 1918 roku został wysłany na urlop zdrowotny do rodzinnego Obłoczkowa. Do służby w armii niemieckiej już nie powrócił.

Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w grudniu 1918 roku włączył się w tworzenie oddziałów powstańczych w powiecie wrzesińskim. Brał udział w walkach o Wrześnię, Gniezno, Witkowo oraz Żnin. Wstąpił do 10. Pułku Strzelców Wielkopolskich  i wraz z nim zabezpieczał granicę wielkopolską. Brał też udział w wojnie polsko-bolszewickiej w sierpniu 1920 roku. Po zakończeniu walk został zdemobilizowany we wrześniu 1921 roku.

W 1921 roku rozpoczął naukę w Szkole Straży Celnej w Górze Kalwarii. Po jej ukończeniu wstąpił do służby na terenie Dyrekcji Ceł Poznań. W 1926 roku został przeniesiony do Placówki SC Długie-Stare (Komisariat SC Zaborowo, Inspektorat Straży Celnej Leszno, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy SC). W 1927 roku wysłano go na IX Kurs do Centralnej Szkoły Straży Celnej w Górze Kalwarii.  W miejsce Straży Celnej została powołana 22 marca 1928 r. Straż Graniczna, w której kontynuował służbę. W latach 1928 – 1929 Antoni Kamiński służył w Placówce SG Henrykowo (Komisariat SG Zaborowo, Inspektorat Graniczny  Leszno, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy SG) na stanowisku kierownika placówki. Z dniem 1 października 1928 roku został mianowany na przodownika Straży Granicznej. W okresie 8 września – 25 października 1930 roku uczestniczył w sześciotygodniowym kursie przeszkolenia st. przodowników, przodowników i kierowników placówek II linii w Centralnej Szkole Straży Granicznej w Górze Kalwarii. Z dniem 1 września 1935 roku otrzymał prawo do noszenia szewronów za 12 lat służby. W 1935 i 1936 roku przyznano mu tytuł i sznur strzelca bardzo dobrego. Od 1930 roku do wybuchu II Wojny Światowej pełnił służbę w Komisariacie SG Zaborowo (Inspektorat Graniczny Leszno, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy SG) w stopniu przodownika.

We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany i brał udział w wojnie obronnej. Do 1943 roku przebywał w niewoli, do której dostał się podczas walk nad Bzurą. Po wojnie pracował w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska we Wrześni. W 1959 roku przeszedł na emeryturę i przeprowadził się do Jutrosina.

1 lipca 1927 roku zawarł związek małżeński ze Stanisławą Böttcher (1902-1990). W 1928 roku urodził się ich syn Tadeusz. Antoni Kamiński zmarł 12 lutego 1966 roku w wieku 69 lat, został pochowany na cmentarzu w Jutrosinie.

Odznaczenia:
 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1929 r.)
 • Odznaka Pamiątkowa Straży Granicznej (1930 r.)
 • Odznaka Strzelecka III klasy (1932 r.)
 • Odznaka Strzelecka II klasy (1934 r.)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (1938 r.)
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (1938 r.)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (1939 r.)
 • Wielkopolski Krzyż Powstańczy (1958 r.)

Bibliografia:
 • ASG Szczecin, Wielkopolski Inspektorat Straży Celnej, sygn. 174/1, s. 402: Rozkaz Nr 72 z 18 VII 1927 r.; s. 536: Rozkaz Nr 91 z 7 IX 1927 r.
 • ASG Szczecin, Komenda Straży Granicznej, sygn. 187/40, s. 46: Rozkaz nr 8 z 20 IX 1938 r.; Rozkaz Nr 10 z 11 XI 1938 r.
 • ASG Szczecin, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej, sygn. 190/2, s. 191: Rozkaz nr 89 z 10 X 1928 r.
 • ASG Szczecin, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej, sygn. 190/3, s. 131: Rozkaz Nr 24 z 20 III 1929 r.
 • ASG Szczecin, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej, sygn. 190/4, s. 272: Rozkaz Nr 49 z 12 IX 1930 r.; s. 323: Rozkaz Nr 59 z 30 X 1930 r.; s. 340: Rozkaz Nr 61 z 14 XI 1930 r.
 • ASG Szczecin, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej, sygn. 190/5, s. 185: Rozkaz Nr 49 z 11 X 1932 r.
 • ASG Szczecin, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej, sygn. 190/6, s. 210: Rozkaz Nr 42 z 7 XII 1934 r.
 • ASG Szczecin, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej, sygn. 190/7, s. 125: Rozkaz Nr 22 z 1 VIII 1935 r.
 • ASG Szczecin, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej, sygn. 190/10, s. 73: Rozkaz Nr 14 z 9 VI 1938 r.
 • ASG Szczecin, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy, sygn. 190/11, s. 117: Rozkaz Nr 21 z 7 VIII 1939 r.
 • ASG Szczecin, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej, sygn. 190/364, s. 229: Rozkaz Nr 39 z 29  VIII 1930 r.
 • ASG Szczecin, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej, sygn. 190/365, s. 459: Rozkaz Nr 20 z 10 VIII 1935 r.; s. 477: Rozkaz Nr 24  z 23 X 1935 r.
 • ASG Szczecin, Wielkopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej, sygn. 190/366, s. 100: Rozkaz Nr 21 z 5 XI 1936 r.
 • Kalendarz z szematyzmem funkcjonariuszy Straży Celnej na rok 1927.
 • Grzelak Adam, Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Jutrosińskiej. Zeszyty Historyczne. Część 1, Jutrosin 2012.

Opracowała: Iwona Wiśniewska na podstawie materiałów udostępnionych przez Pana Remigiusza Maćkowiaka oraz dokumentacji przechowywanej w Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie.


do góry