Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Tadeusz Gawdzik -

Nawigacja

Tadeusz Gawdzik

21.02.2020

mjr Tadeusz Gawdzik (ur. 19 II 1900 w Opolu Lubelskim, zm. 06 II 1971). Drużynowy (1918-1919), zastępca dowódcy plutonu 23. pułku piechoty (1919-1920), żołnierz w wojnie polsko-bolszewickiej; przeniesiony do XXIX Brygady Piechoty (1920); dowódca plutonu (1921-1925), kompanii (1925-1930) 62. pułku piechoty; dowódca plutonu artylerii piechoty i kompanii zwiadu (1932-1938); dowódca 1. kompanii granicznej Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Skole" 1. Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Karpaty" (1939); w kampanii polskiej (1939) dowódca kompanii „Sławsko" 1. Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Karpaty" (do 9 IX), dowódca 8. kompanii 17. pułku piechoty (9-12 IX), ranny (12 IX), internowany na Węgrzech; w kampanii francuskiej (1940), oficer II batalionu 2. Pułku Grenadierów Wielkopolskich im. B. Chrobrego; w Wielkiej Brytanii, służba w 7. Brygadzie Kadrowej Strzelców; dowódca 2. kompanii obozu szkoleniowego w Kanadzie (1941-1942); dowódca podobozu nr 2 w Wielkiej Brytanii (1942); dowódca kompanii szkolnej (1942-1943); I zastępca komendanta Szkoły Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmechanizowanej (od 1943); w Polsce (od 1947).

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 307.


do góry