Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Stanisław Grudzień -

Nawigacja

Stanisław Grudzień

21.02.2020

ppłk weterynarii Stanisław Grudzień (ur. 7 V 1893 w Sandomierzu). Starszy lekarz weterynarii 1. puku ułanów; lekarz weterynarii w Okręgowym Szpitalu Koni nr III; służba w Korpusie Ochrony Pogranicza; szef weterynarii Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu (do 1939); jeniec oflagów IV D Elsterhorst, II B Arnswalde, II D Gross Born.

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 342.


do góry