Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Jan Herman -

Nawigacja

Jan Herman

18.10.2021

kpt. Jan Herman – urodził się 17 czerwca 1901 r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920. Po jej zakończeniu służył w Wojsku Polskim jako podoficer zawodowy.

W latach 1924-1926 kształcił się w Oficerskiej Szkole dla Podoficerów w Bydgoszczy. Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 27 lipca 1926 r. mianowany został na stopień podporucznika w korpusie oficerów piechoty. Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych wcielony do 14 Pułku Piechoty stacjonującego we Włocławku (w pułku tym pełnił służbę do 1934 r.). Awansowany do stopnia porucznika piechoty na podstawie zarządzenia Prezydenta RP z dnia 15 sierpnia 1928 r.  Z dniem 3 lutego 1931 r. oddelegowany został na 5-miesięczny kurs obserwatorów lotniczych dla oficerów broni przy Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Dęblinie, natomiast z dniem 3 października 1932 r. został skierowany na kurs do Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu (5-miesięczny kurs oficerów łączności innych broni), na którym przebywał do 2 marca 1933 r.

W toku swej służby we włocławskim pułku por. Jan Herman piastował między innymi stanowisko powiatowego komendanta PW i WF. Dowodził również plutonem łączności, który w 1933 r. zdobył puchar przechodni 4 Dywizji Piechoty.

Na mocy rozkazu Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 14 marca 1934 r. por. Jan Herman został przeniesiony, w korpusie oficerów piechoty, z 14 Pułku Piechoty do Korpusu Ochrony Pogranicza. Rozkazem Dowództwa KOP z dnia 17 kwietnia 1934 r. przydzielony do Batalionu KOP „Kleck”, na stanowisko dowódcy plutonu łączności. Zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 27 czerwca 1935 r. został awansowany do rangi kapitana, ze starszeństwem z dnia 1 stycznia 1935 r. Na mocy rozkazu tajnego nr 34 wydanego przez Dowództwo KOP w dniu 5 listopada 1935 r. kpt. Jan Herman został przeniesiony z Batalionu KOP „Kleck” do Pułku KOP „Sarny” - na stanowisko oficera łączności pułku. Pod koniec 1937 r. piastował stanowisko oficera ewidencyjno-personalnego Pułku KOP „Sarny” (zajmował wówczas kwaterę przy ulicy Leśnej nr 5 w Sarnach). W okresie od 14 do 22 grudnia 1937 r. przebywał w Centralnej Szkole Podoficerskiej KOP w Osowcu na kursie granicznym. Z dniem 5 marca 1938 r. kpt. Hermanowi został przydzielony ordynans osobisty, którym został strzelec Stefan Wiśniewski. Od 19 do 24 marca 1938 r. przebywał służbowo w Warszawie na kursie informacyjno-granicznym zorganizowanym przy Dowództwie KOP. Dnia 1 kwietnia 1938 r. została mu przydzielona kwatera stała położona przy ulicy KOP nr 2 w Sarnach (kpt. Herman pozostawał w tym czasie nadal oficerem dowództwa Pułku KOP „Sarny”). Na mocy rozkazu Dowództwa KOP (rozkaz o sygnaturze L. dz. 5630/Tj.Pers.I./38) kpt. Herman został przeniesiony z Korpusu Ochrony Pogranicza do 74 Pułku Piechoty stacjonującego w Lublińcu. Do nowego miejsca swej służby wyjechał pod koniec października 1938 r. Na dzień 23 marca 1939 r. piastował funkcję dowódcy 4 kompanii w II batalionie 74 Pułku Piechoty.

Wojnę obronną we wrześniu 1939 r. rozpoczął na stanowisku dowódcy 4 kompanii strzeleckiej w II batalionie 74 pp (wchodzącego w skład 7 Dywizji Piechoty), ale już 2 września objął dowodzenie nad II batalionem. Po rozbiciu 7 Dywizji Piechoty dołączył ze swym batalionem do 12 Pułku Piechoty ze składu 6 Dywizji Piechoty Armii „Kraków”. Walczył z wrogiem na szlaku bojowym od Lublińca po Lubelszczyznę. Poległ dnia 15 września 1939 r. w miejscowości Podsośnina nad Tanwią (powiat biłgorajski), podczas bitwy pod Łukową - Podsośniną. Pochowany został na cmentarzu we wsi Sigła (cmentarz wojenny Aleksandrów - Sigła).

Odznaczenia:
 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921
 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
 • Państwowa Odznaka Sportowa klasy II stopnia 4 (1935 r.)
 • Odznaka Pamiątkowa Korpusu Ochrony Pogranicza „Za Służbę Graniczną” (1936 r.)
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (1938 r.)

Bibliografia:
 • Ciesielski Zdzisław - Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939
 • Dzienniki Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych z lat 1920 - 1937
 • Rocznik oficerski 1928
 • Rocznik oficerski 1932
 • Rybka Ryszard, Stepan Kamil - Rocznik Oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939
 • Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: dodatek bezpłatny dla prenumeratorów „Przeglądu Piechoty”. 1 lipca 1933 r.
 • Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: dodatek bezpłatny dla prenumeratorów „Przeglądu Piechoty”. 5 czerwiec 1935 r.
 • Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty opublikowana w „Przeglądzie Piechoty”. Zeszyt 11, listopad 1930 r.
 • Kurus Adam - Wielka księga piechoty polskiej 1918–1939. 7 Dywizja Piechoty
 • Tadeusz Kryska-Karski - Straty korpusu oficerskiego 1939-1945
 • Rybka Ryszard, Stepan Kamil - Awanse oficerskie w wojsku polskim 1935 - 1939
 • Kryska-Karski Tadeusz, Barański Henryk - Piechota 1939-1945. Zeszyt 3
 • Głowacki Ludwik - Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939
 • Jednodniówka 14 Pułku Piechoty w 16 rocznicę powstania: 1918-27 października 1934
 • Zbiory Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie

Opracował: Rafał Michalak
Zdjęcie oficera ze zbiorów Mariana Ropejko


do góry