Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Ignacy Jędrkowiak -

Nawigacja

Ignacy Jędrkowiak

20.03.2020

Ignacy Jędrkowiak urodził się 26 lipca 1894 roku w Nepomucenowie, w powiecie Koźmin (województwo poznańskie). Rodzicami jego byli Maciej i Maria z domu Jarus (oboje pochodzenia robotniczego). Szkołę podstawową w Kromolicach ukończył w 1908 roku. Następnie pracował na roli u krewnych. W latach 1912 – 1914 przebywał w Westwalii, pracując w kopalni. W latach 1915-1919 służył w armii niemieckiej w stopniu starszego szeregowego. Podczas działań wojennych został ranny w Berlinie i tam przebywał w szpitalu wojskowym. W 1920 wrócił do rodziców do Polski i wstąpił ochotniczo do wojska polskiego. Został przydzielony do żandarmerii w Lesznie (marzec 1920- listopad 1921). W roku 1921 wstąpił do Straży Celnej. Początkowo został skierowany na kurs do Szkoły Straży Celnej w Wieleniu. Po przeszkoleniu pełnił służbę na placówce Kowale (komisariat Gowidlino). W czerwcu 1922 przeniesiono go na placówkę Jeziora (komisariat Jutrosin), gdzie służył przez długie lata. W 1929 r. odbył czterotygodniowe ćwiczenia wojskowe w 7 Dyonie Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu. W roku 1931 został przeniesiony wraz z rodziną z Jezior do Rawicza i pełnił służbę na granicy w rejonie Masłowa.
Gdy wybuchła wojna w 1939 roku, został lekko ranny przy wysadzaniu mostu na Masłówce w Masłowie. Następnie został wcielony do wojska. W stopniu plutonowego walczył nad Bzurą oraz w rejonie Warszawy. Podczas bombardowania w lasach pod Iłowem został ranny i zmarł dnia 18 września 1939 roku we wsi Biniew – Młodzieszyn, pow. Sochaczew.
Ciało I. Jędrkowiaka znalazł Józef Jamka – wójt, który zidentyfikował je na podstawie zachowanej książeczki wojskowej z fotografią; informację o śmierci podał Niemiecki Czerwony Krzyż w 1941 roku.
Cieszył się dobrą opinią swoich przełożonych. Oceniany był jako „dobry strażnik - sprytny w wykrywaniu przestępstw, godny zaufania, okazujący duże zamiłowanie do służby granicznej".
Żonaty z Anną Janowską, mieli czworo dzieci.

Opracował: Janusz Marcin Hamielec
na podstawie informacji Haliny Robakowskiej, córki Ignacego Jędrkowiaka

Źródło: Uzupełnienia na podstawie akt personalnych Ignacego Jędrkowiaka, Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie


do góry