Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Franciszek Gendek -

Nawigacja

Franciszek Gendek

13.07.2021

st. str. Franciszek Gendek urodził się 18 września 1895 r. w Goraninie (woj. wielkopolskie). Syn Antoniego i Marii z domu Skarpińskiej. Ukończył 4-klasową Szkołę Powszechną w Marzeninie. Z zawodu był robotnikiem fabrycznym. 12 lipca 1915 r. został wcielony do armii niemieckiej. Służył w 17 pp, a potem w 60 pp. Następnie, po zdemobilizowaniu brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Od 10 kwietnia 1919 r. przydzielony do 12. kompanii 68 pp. Dnia 24 listopada 1920 r. zwolniony z Wojska Polskiego w stopniu starszego szeregowego.

W okresie od 27 maja do 22 lipca 1922 r. uczestniczył w kursie w Szkole Straży Celnej w Wieleniu. Po ukończeniu szkoły został wyznaczony do pełnienia służby w Inspektoracie SC Dolina (Dyrekcja Ceł we Lwowie). W marcu 1923 r. przeniósł się na własną prośbę do Placówki SC Upiłka (Komisariat SC Konarzyny, Inspektorat SC Chojnice, Dyrekcja Ceł w Poznaniu).

W miejsce Straży Celnej została powołana 22 marca 1928 r. Straż Graniczna, gdzie st. str. Franciszek Gendek pełnił służbę w Placówce SG Wierzchocina (Komisariat SG Brzeźno, Inspektorat Graniczny Chojnice, Pomorski Inspektorat Okręgowy SG). 21 grudnia 1927 r. ukończył IX kurs w Centralnej Szkole Straży Granicznej w Górze Kalwarii z wynikiem dobrym. W lutym 1930 r. otrzymał przydział do Placówki SG II linii Brzeźno (Komisariat SG Brzeźno). Od kwietnia 1931 r. służył w Placówce SG I linii Brzeźno. Z dniem 1 września     1935 r. uzyskał prawo do nałożenia na mundur szewronów za 12 lat służby. Dnia 30 listopada 1936 r. został przeniesiony w stan spoczynku z powodu trwałej niezdolności do pełnienia służby. Po przejściu na emeryturę zamieszkał wraz z rodziną we Wrześni przy ulicy Wincentego Dondajewskiego. Losy wojenne Franciszka Gendka nie są znane. Zmarł 13.09.1955 r. we Wrześni i tam został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Dnia 19.09.1918 r. zawarł związek małżeński z Marianną Półtorak. Mieli troje dzieci: Wiktoria (ur. 27.11.1919 r.), Jan (ur. 20.10.1922 r.), Stanisław (ur. 19.05.1926 r.).

Odznaczenia:
  • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1929 r.)
  • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 (1930 r.)
  • Odznaka Pamiątkowa SG (1930 r.)

Opracowała: Paulina Margańska na podstawie materiałów udostępnionych przez Pana Remigiusza Maćkowiaka oraz dokumentacji przechowywanej w Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie.


do góry