Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Feliks Gwiazda -

Nawigacja

Feliks Gwiazda

21.02.2020

kpt. Feliks Gwiazda pseudonim. „Leszek" (ur. 31 X 1892 w Warszawie). Członek Polskiej Organizacji Wojskowej (1917); dowódca 3. kompani Batalionu Harcerskiego (1918-1919); żołnierz 21. pułku piechoty (1919-1921); komendant obwodu Związku Strzeleckiego w Warszawie (1921); oficer instrukcyjny Stowarzyszeń Wojskowo-Wychowawczych przy Oddziale II Dowództwa Okręgu Korpusu nr I w Warszawie (1922); referent personalny Oddziału V Sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu nr I w Warszawie (1922-1924); służba w 21. pułku piechoty; młodszy oficer 3. kompanii 11. Batalionu Granicznego Korpusu Ochrony Pogranicza (1926); adiutant 24. Batalionu Granicznego Korpusu Ochrony Pogranicza (1926); młodszy oficer kompanii cyklistów 36. pułku piechoty LA (1927-1928); ponownie w 21. pułku piechoty; kierownik Referatu Spraw Oficerskich Samodzielnego Referatu Personalnego Dowództwa Korpusu Ochrony Pogranicza (1931-1933); kierownik Instruktoratu Wychowania Fizycznego w Kurytybie w Brazylii; komendant uczelni Legii Akademickiej w Warszawie (1938-1939); w kampanii polskiej (1939) komendant Kwatery Głównej Dowództwa Obrony Warszawy, jeniec Oflagu VII A Murnau (1939-1945); w Polsce (od 1945); pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Warszawa - Elbląg - Olsztyn (1945-1946); radca prawny i zastępca naczelnika Wydziału Prezydialnego Ministerstwa Zdrowia (1946-1951); pracownik Powszechnej Kasy Oszczędności.

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 342.


do góry