Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Eugeniusz Gurtat -

Nawigacja

Eugeniusz Gurtat

21.02.2020

Eugeniusz Gurtat pseudonim „Szczepan" (ur. 1 XII 1898 w Warszawie). Żołnierz II batalionu 21. pułku piechoty (od 1918); uczestnik walk z Ukraińcami, żołnierz w wojnie polsko - bolszewickiej; uczestnik powstania śląskiego; służba w 1. dywizjonie żandarmerii (od 1920), przeniesiony do plutonu żandarmerii przy 2. Armii (1921); służba w Policji Państwowej (1921-1927); służba w Dywizjonie Żandarmerii Korpusu Ochrony Pogranicza (od 1927); absolwent kursu w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii (1931); służba na Posterunku Żandarmerii przy Korpusu Ochrony Pogranicza „Suwałki" (1933); służba w Placówce Wywiadowczej Korpusu Ochrony Pogranicza nr 1 w Grodnie (od 1933), m.in. pracownik Referatu do Walki z Przemytem, daktyloskop, fotograf; przeniesiony do piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza „Suwałki" (od 1934); podczas II wojny światowej w Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, w Referacie „998", zastępca kierownika komórki ewakuacyjno-obserwacyjnej; aresztowany w Łodzi przez funkcjonariuszy Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskie (19 III 1949); wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla miasta stołecznego Warszawy skazany na 11 lat więzienia (6 II 1951).

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 165.


do góry