Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Edward Ludwik Jetter -

Nawigacja

Edward Ludwik Jetter

24.02.2020

kpt. Edward Ludwik Jetter vel Michał Styczyński vel Mierzejewski pseudonimy„Prezes", „Dyrektor", „Edward", „Wiechecki", „Michał" (ur. 14 V 1899, zm. 23 VII 1948 w Warszawie), prawnik. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej; służba w 202. pułku piechoty Dywizji Ochotniczej (od 1920); w 36. pułku piechoty Legii Akademickiej w Warszawie; komendant powiatowy Przysposobienia Wojskowego Korpusu Ochrony Pogranicza (dalej: KOP) w Nieświeżu (od 1932); w dyspozycji szefa Oddziału Służby Granicznej KOP (od 1933); w dyspozycji kierownika Placówki Wywiadowczej KOP nr 1 „Suwałki" (od 1933); kierownik Referatu Agentury Szefostwa Wywiadu KOP (od 1934); kierownik Referatu Służby Granicznej Szefostwa Wywiadu KOP (1939); w Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, zastępca kierownika komórki wywiadowczej „Pf-741", kierownik Referatu „Zachód" kryptonim „Lombard" Wydziału Wywiadu Ofensywnego Komendy Głównej Armii Krajowej (od 1942); żołnierz w powstaniu warszawskim, dowódca oddziału żołnierzy „Lombardu" Śródmieście – Południe; po upadku powstania w Oflagu II C Woldenberg.

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 57-58.


do góry