Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Stanisław Dudka -

Nawigacja

Stanisław Dudka

20.03.2020

przodownik Stanisław Dudka, ur.: 23 października 1898 r. w Bączylewie, pow. Gostyń, woje. Poznańskie, syn: Józefa i Marianny z domu Szymczak, wyznanie: rzymsko-katolickie, wykształcenie: ukończył 4-klasową Szkołę Ludową, zawód: robotnik, zamieszkały: Żytowiecko, pow. Gostyń , zawarł związek małżeński ze Stanisławą Rogalik, z którą miał dwóch synów Józefa oraz Edmunda. Jako poddany cesarza niemieckiego Wilhelma II, podczas I wojny światowej 14 listopada 1916 r. został zmobilizowany do armii niemieckiej i po przeszkoleniu rekruckim wysłany na front zachodni do Francji. W listopadzie 1918 r. dostaje się do niewoli francuskiej. W marcu 1919 r. jako ochotnik wstępuje do tworzonej we Francji armii gen. Hallera, gdzie otrzymuje przydział do 9 Pułku Strzelców Polskich. W czerwcu 1919 r. wraz z wojskiem powraca do Polski. Po powrocie do kraju zostaje mianowany dowódcą plutonu w 51 Pułku Strzelców Kresowych. Bierze udział w walkach polsko-ukraińskich w Galicji Wschodniej oraz wojnie z bolszewikami. W maju 1921 r. zostaje zdemobilizowany. W kwietniu 1922 r. zostaje przyjęty przez Dyrekcję Ceł w Poznaniu do służby w Korpusie Straży Celnej i po zaprzysiężeniu skierowany do Szkoły SC w Zambrowie. Po ukończeniu nauki zostaje przeniesiony na południe Polski do Dyrekcji Ceł we Lwowie i otrzymuje przydział służbowy do Placówki Kułaczyn na granicy rumuńskiej. W latach 1922-1928 pełni służbę w Placówce Popielniki w Komisariacie SC Tuczapy. W marcu 1928 r. wstępuje do służby w Straży Granicznej. Zachowały się roczne listy kwalifikacyjne za lata 1929-1938, w których został oceniany przez przełożonych bardzo dobrze. W 1938 r. komisarz Będzikowski w opinii służbowej napisał „(…) Nadaje się na dowódcę drużyny. W zupełności odpowiada na swej funkcji. W razie wojny nadaje się na d-cę drużyny, ogólne podejście do zagadnienia wywiadu dobre (...)” s. 86.
Przebieg służby w SG: 1.04.1928 – 5.11.1929 kierownik Placówki I Linii Popielniki, Komisariat Tuczapy, IG Kołomyja, 6.11.1929 – 9.01.1931 kierownik Placówki I Linii Potoczek, Komisariat Śniatyn, IG Kołomyja, 10.01.1931 – 5.03.1931 zastępca kierownika Placówki I Linii Tuczapy, Komisariat Śniatyn, IG Kołomyja, 6.06.1931 r. ukończył w CS SG w Górze Kalwarii Kurs Doszkolenia dla Szeregowych, 7.07.1931 – 10.09.1936 kierownik Placówki I Linii Tuczapy, Komisariat Śniatyn, IG Kołomyja, 20.07.1936 r. ukończył w CS SG w Rawie Ruskiej IV kurs Doszkolenia dla Kierowników Placówek i Kandydatów na Kierowników Placówek, od 10.09.1936 r. kierownik Placówki II Linii Śniatyn, Komisariat Śniatyn, IG Kołomyja - służba wywiadowcza.
 
Awanse:
  • przodownik (1933)
Odznaczenia:
  • Order Wojenny Virtuti Militari kl. V
  • Brązowy Krzyż Zasługi
  • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
  • Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości
  • Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę
  • Odznaka Pamiątkowa Straży Granicznej

Źródło: CDIA we Lwowie, Fond 204/2/1223

Opracował: Piotr Kozłowski


do góry