Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Marian Figler -

Nawigacja

Marian Figler

01.10.2020

Marian Figler ur. 2.02.1882 r. w Sierpcu, major piechoty ze starszeństwem z 1.06.1919 r. Ukończył 4 klasy gimnazjum i Szkołę Handlową w Chicago. Żona Stanisława. W wojsku od 1915 roku. W stopniu kapitana odznaczony VM V kl[1]. Wg ROR z 1934 r. przeniesiony w stan spoczynku, pełniący służbę w Straży Granicznej, OKO VIII, PKU Kościerzyna[2]. Przebieg służby do 1921: 3 mies. d-ca plutonu, 2 mies. d-ca komp. baonu zap., 3 mies. d-ca baonu, 3 mies. d-ca komp. baonu zap., 3 mies. w.z. d-cy baonu sztab., a później: 1921 – referent mob., 1922 – oficer placu, 1923 – oficer broni, 1924 – oficer ewid. pers., 1925 – oficer ewid. pers., 1926 - oficer ewid. pers. Służył w 7 pp Legionów, 42 pp i 13 pp. Z dniem 16.10.1928 r. przyjęty do służby w SG w Pomorskim IOSG, na stanowisku kierownika Inspektoratu Granicznego nr 6 Kościerzyna[3] jako inspektor z uposażeniem szczebla „a” w VI grupie uposażenia[4]. Mieszkał w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 6. Na listach starszeństwa oficerów Str. Gran. z lokatami wśród inspektorów: 8 – za 1929 rok[5], 7 – za 1930 rok[6]. W okresie od 1.06.1930-31.05.1931[7], 1.06.1932-31.05.1933[8], 1.06.1933-31.05.1934[9], 1.06.1934-31.05.1935[10], 1.06.1935-31.05.1936[11] pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej przy Pomorskim IOSG[12], w sezonach 1936/37 i 1938/39[13] był członkiem Sądu Honorowego dla oficerów stopni wyższych przy Komendzie Straży Granicznej[14]. W okresie od 24.04. do 4.07.1931 r. p.o. kierownika Maz.IOSG, a od 1.02.1936 r. p.o. kierownika Wlkp.IOSG[15]. 1.07.1937 r. został zatwierdzony na stanowisku kierownika Wlkp.IOSG[16].

Odznaczonym.in.:
  • VM V kl.
  • KOOOP (05.1930)[17]
  • KN, Złotym Krzyżem Zasługi (1936)[18]
  • KW – dwukrotnie, Srebrnym[19] (04.1939) i Brązowym[20] (11.1938)
  • Medalem „Za Długoletnią Służbę”
  • Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (03.1929)[21]
  • Odznaką Pamiątkową Straży Granicznej (1930)[22]

Opracował: Waldemar Bocheński

[1] Księga Chwały Piechoty wyd. Departament Piechoty M. S. Wojsk. przy pomocy finansowej „Przeglądu Piechoty” i Tow. Wiedzy Wojskowej, Warszawa 1937 – 1939.
[2] Za Rocznikiem Oficerskim Rezerw 1934, str. 327 i 1012.
[3] Rozkaz Nr 65 z 15.11.1928 K-dy str. Gran., pkt 3, poz. b) 1) [ASG, KSG 187/30].
[4] Akta osobowe sygn. 196/792 [ASG].
[5] Rozkaz Nr 4 z 1.04.1930 r. K-dy Str. Gran. [ASG, KSG 187/32].
[6] Rozkaz Nr 11 z 15.11.1930 r. K-dy Str. Gran. [ASG, KSG 187/32].
[7] Rozkaz Nr 8 z 15.08.1930 r. K-dy Str. Gran. [ASG, KSG 187/32].
[8] Rozkaz Nr 4 z 10.06.1932 r. K-dy Str. Gran., pkt 18 [ASG, KSG 187/34].
[9] Rozkaz Nr 5 z 16.05.1933 r. K-dy Str. Gran., pkt 6 [ASG, KSG 187/35].
[10] Rozkaz Nr 3 z 20.05.1934 r. K-dy Str. Gran., pkt 13 [ASG, KSG 187/36].
[11] Rozkaz Nr 4 z 1.07.1935 r. K-dy Str. Gran., pkt 14 [ASG, KSG 187/37].
[12] Rozkaz Nr 8 z 15.08.1930 r. [ASG, KSG 187/32].
[13] Rozkaz Nr 3 z 19.03.1938 r., pkt 9 [ASG, KSG 187/40].
[14] Rozkaz Nr 3 z 10.04.1936 r., pkt 12 [ASG, KSG 187/38].
[15] Rozkaz nr 1 z 1.02.1936 r., pkt 3 [ASG, KSG 187/38].
[16] Rozkaz Nr 7 z 9.08.1937 r., pkt 8 [ASG, KSG 187/39].
[17] Rozkaz Nr 3 z 15.03.1930 r., pkt 1 [ASG, KSG 187/32]; akta osobowe sygn. 196/792 [ASG].
[18] Rozkaz Nr 3 z 19.03.1936 r., pkt 2 [ASG, KSG 187/38].
[19] Rozkaz Nr 3 z 20.04.1939 r., pkt 2 [ASG, KSG 187/41].
[20] Rozkaz Nr 10 z 11.11.1938 r. [ASG, KSG 187/40].
[21] Akta osobowe sygn. 196/792 [ASG].
[22] Rozkaz Nr 10 z 15.11.1930 r., pkt 2 [ASG, KSG 187/32].do góry