Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Tytus Daniel Badowski -

Nawigacja

Tytus Daniel Badowski

04.04.2022

ppłk Tytus Daniel Badowski (ur. 3 1 1885 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 8 VI 1963 w Warszawie), Starszy lekarz weterynarii 1. pułk szwoleżerów; służba w Okręgowym Szpitalu Koni nr I; szef Służby Weterynaryjnej Dowództwa Korpusu Ochrony Pogranicza (1925-1939); internowany w Rumunii (1939-1941); jeniec niemiecki w Oflagu VI B Dössel (1941-1945); w Polsce (od 1945); inspektor weterynarii Centralnego Zarządu Państwowych Nieruchomości Ziemskich; kierownik handlowy w Spółdzielni Handlowo-Przemysłowej Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej, naczelnik w Zjednoczeniu Przemysłu i Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 340.


do góry