Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Tadeusz Zbigniew Chmielewski -

Nawigacja

Tadeusz Zbigniew Chmielewski

21.02.2020

kpt. Tadeusz Zbigniew Chmielewski (ur. 9 II 1903 we Lwowie). Żołnierz 40. pułku piechoty (od 1928); I adiutant Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Karpaty" (do 1939); w kampanii polskiej (1939) adiutant 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza „Karpaty" Armii „Karpaty"; służba w Armii Polskiej we Francji (od 14 XI 1939), oficer informacyjny 6. kresowego pułku strzelców pieszych; internowany w Szwajcarii.

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 313.


do góry