Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Stanisław Borowiak -

Nawigacja

Stanisław Borowiak

20.02.2020

kpt. Stanisław Borowiak (ur. 15 X 1897 w Drożdżycach). Dowódca drużyny/plutonu, szef kompanii 68. pułku piechoty (od 1919); szef kompanii/plutonu Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Ostróg” (1931/1932-1939); słuchacz kursu doskonalenia dla podoficerów zawodowych w Centralnej Szkole Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu (1933); w kampanii polskiej (1939) żołnierz 98. pułku piechoty; słuchacz Oficerskiej Szkoły Informacji (1945); oficer materiałowy Szkoły Podoficerów Sanitarnych nr 1 (1945-1946); dowódca plutonu gospodarczego grupy manewrowej, kwatermistrz grupy manewrowej, kwatermistrz 22. Komendy Odcinka Mazurskiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza nr 5 (1946-1948); kwatermistrz Samodzielnego Batalionu Ochrony Pogranicza nr 37. Brygady Ochrony Pogranicza (od 1948).

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 162


do góry