Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Michał Ludwiki Baran -

Nawigacja

Michał Ludwiki Baran

20.02.2020

kpt. Michał Ludwiki Baran (ur. 11 VIII 1894 w Żeleźnikowej). Członek Drużyn Strzeleckich (od 1912) i Związku Strzeleckiego (od 1913), żołnierz 5. pułku piechoty Legionów (od 1914), w niewoli rosyjskiej (1916-1918); żołnierz w wojnie polsko-bolszewickiej; przeniesiony do rezerwy; nauczyciel w Jasionnie; w 2. pułku piechoty Legionów (1928); służba w Korpusie Ochrony Pogranicza (1934-1939), komendant powiatowy Przysposobienia Wojskowego „Zbaraż” (do 1939); w czasie okupacji w konspiracji niepodległościowej na Nowosądecczyźnie; członek Polskiego Stronnictwa Ludowego; aresztowany przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wałbrzychu (1946), zwolniony; pracownik fabryki zeszytów w Strzegomiu, następnie w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bielsku-Białej.

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 341.


do góry