Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Jan Chmarzyński -

Nawigacja

Jan Chmarzyński

21.02.2020

kpt. Jan Chmarzyński pseudonim „Jan Stefan Christian”, „Kriebel”, „dr Jan Werner”, „Teodor Wytrych” (ur. 24 V 1893 w Poznaniu). Służba w Samodzielnym Referacie Informacyjnym Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu (1922-1923); referent w Oddziale II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (dalej:Wojsko Polskie) (od 1926); absolwent kursu informacyjno - wywiadowczego Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (1927); kierownik Posterunku Oficerskiego nr 3 w Szczecinie Biura Informacji Gdańsk (1928-1930); kierownik Posterunku Oficerskiego nr 1 w Królewskiej Hucie Ekspozytury nr 4 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w Katowicach (1930-1932); w Referacie „Zachód” Wydziału IIa Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (1933, 1934-1937, 1939), organizator placówki wywiadowczej w Wiedniu (1933); kierownik placówki wywiadowczej Korpusu Ochrony Pogranicza Ekspozytury nr 1 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w Wilnie (od 1937).

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 58


do góry