Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Feliks Ksawery Chmielewski -

Nawigacja

Feliks Ksawery Chmielewski

21.02.2020

mjr Feliks Ksawery Chmielewski (ur. 13 lub 15 X 1894 w Woli Pękoszewskiej, zm. 17 IV 1964 w Łodzi). Żołnierz armii rosyjskiej (od 1915), przydzielony do 18. Zapasowego Syberyjskiego Batalionu w Tomsku, absolwent 2. Szkoły Chorążych w Irkucku, żołnierz 16. Syberyjskiego Batalionu w Kańsku, młodszy oficer 96. Omskiego Pułku Piechoty, następnie w rezerwach 6. Armii na froncie rumuńskim; żołnierz I Korpusu Polskiego, m.in. oficer werbunkowy w Berdyczowie; żołnierz 1. rekruckiej kompanii batalionu zapasowego 22. pułku piechoty Wojska Polskiego (od 1919), dowódca 9. kompanii i pełniący obowiązki dowódcy III batalionu 22. pułku piechoty, żołnierz w wojnie polsko-bolszewickiej; służba w 85. pułku piechoty (od 1921); służba w Korpusie Ochrony Pogranicza (od 1930), dowódca 5. kompanii piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza w Olkiennikach, kwatermistrz Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Orany"; dowódca III batalionu 42. pułku piechoty (1936-1939); w niewoli niemieckiej (od 12/13 IX 1939), jeniec Stalagu I A Stablack, oflagów XVIII A Lienz i II C Woldenberg; w Polsce (od 1945); pracownik Fabryki Kotłów i Radiatorów w Łodzi. U. Kraśnicka, Mjr Feliks Ksawery Chmielewski, oficer KOP, zastępca dowódcy 42. pułku piechoty, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska" 2004, t. 17, s. 213-219; http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie [dostęp: 18 IV 2012].

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 341.


do góry