Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Feliks Cebula -

Nawigacja

Feliks Cebula

21.02.2020

kpt. Feliks Cebula (ur. 24 VIII 1895 w Brzezince). Żołnierz Legionów Polskich (od 1914), służba w 2., 4. i 6. pułku piechoty Legionów, pomocnik oficera rachunkowego w Polskim Korpusie Posiłkowym (1917-1918); zastępca oficera prowiantowego Grupy Posiłkowej płk. M. Norwida-Neugebauera (1918); oficer prowiantowy, adiutant batalionu, oficer kasowy 25. pułku piechoty (1919-1921); referent Departamentu VII Ministerstwa Spraw Wojskowych (1921); referent Okręgowego Zakładu Gospodarczego nr X (od 1921); oficer prowiantowy 3. pułku piechoty Legionów (1922); kierownik magazynów Rejonowego Zakładu Żywnościowego w Kielcach (od 1922); oficer prowiantowy 5. pułku saperów (1923); dowódca kadry i referent mobilizacyjny Okręgowego Zakładu Gospodarczego nr X (od 1923); płatnik 20. Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza/Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Nowe Święciany” (1925, następnie 1926-1934), płatnik 19. Batalionu Granicznego Korpusu Ochrony Pogranicza (1926); płatnik Centralnej Szkoły Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu (od 1935); kwatermistrz 135. pułku piechoty rezerwy; żołnierz w kampanii polskiej (1939); żołnierz Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, intendent 6. Dywizji Piechoty Armii Krajowej Ziemi Krakowskiej „Odwet” (do 1945); w Wojsku Polskim (6 IV 1945), pomocnik kierownika Sekcji Finansowej Wydziału Budownictwa Wojskowego Dowództwa Okręgu Wojskowego Kraków (od 1945), kierownik Referatu Finansowego przy Wydziale Kwaterunkowo - Budowlanym Okręgu Wojskowego nr 5 (od 1947); zdemobilizowany (1952); kasjer w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie (od 1952); inwigilowany w ramach Teczki Kontroli -Obserwacyjnej (od 1948), w ramach Akt Rozpracowania Pojedynczego kryptonim „Murarz” nr rej. 2028 przez Sekcję 1 Okręgowego Zarządu Informacyjnego nr V (1950-1952).

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 119.


do góry