Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Antoni Byrski -

Nawigacja

Antoni Byrski

14.09.2020

strzelec Antoni Byrski (ur. 1912 r.) służbę wojskową rozpoczął w 12 pp, skąd w połowie marca 1935 r. przybył do Batalionu KOP „Kleck". Stamtąd został skierowany do kompanii karabinów maszynowych. We wrześniu 1936 r. otrzymał prawo do noszenia odznaki KOP, a pod koniec miesiąca przeniesiono go do rezerwy.
W wojnie obronnej 1939 r. walczył w składzie 114 pp, wchodzącego w skład 41 Dywizji Piechoty. Dnia 26 września 1939 r. w Biłgoraju dostał się do niewoli sowieckiej. Trafił do łagru na Ukrainie, gdzie pracował przy budowie dróg. Dwa lata później został wcielony do Armii Andersa, z którą przeszedł szlak bojowy – przez Bliski Wschód do Monte Cassino. Tam brał udział w bitwie w składzie 1 kompanii 17 Batalionu Strzelców 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Poległ 17 maja 1944 r. pod San Angelo.
Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Brytyjską Gwiazdą za wojnę 1939-1945, Brytyjską Gwiazdą Italii.

Opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez Krzysztofa Gawędę


do góry