Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Kronika Pogranicza nr 5 ( Manewry) - Filmy 1945-1990 -

Nawigacja

Filmy 1945-1990

Kronika Pogranicza nr 5 ( Manewry)

16.12.2022

 

  1. Tytuł:„Kronika Pogranicza nr 5 ( Manewry)
  2. Tematyka: film przedstawia postawienie w stan alarmu Wojsk Ochrony Pogranicza w związku z desantem dywersantów. Dowódca WOP wyznacza zadania mające zlikwidować zagrożenie. W trakcie działań terenowych żołnierze współpracują z miejscową ludnością, członkami Ligi Obrony Kraju, Związku Harcerstwa Polskiego i innych organizacji społecznych. Po zakończonych manewrach zarządzono odpoczynek i powrót do koszar
  3. Hasła przedmiotowe: Wojska Ochrony Pogranicza, manewry
  4. Autor filmu: zdjęcia por. Jan Chodkiewicz, komentarz Włodzimierz Wanat, czyta Włodzimierz Kmicik
  5. Autor scenariusza: por. Jan Chodkiewicz
  6. Data powstania: lata 50. XX w.
  7. Miejsce przechowywania/ właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie


do góry