Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Kronika filmowa nr 17/60 Wojsk Ochrony Pogranicza - Filmy 1945-1990 -

Nawigacja

Filmy 1945-1990

Kronika filmowa nr 17/60 Wojsk Ochrony Pogranicza

13.05.2021

 

  1. Tytuł: Kronika filmowa nr 17/60 Wojsk Ochrony Pogranicza
  2. Tematyka: film przedstawiający służbę i udział w życiu codziennym żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza
  3. Hasła przedmiotowe: Wojska Ochrony Pogranicza
  4. Autor filmu: zdjęcia – J. Chodkiewicz
  5. Autor scenariusza: Zarząd Polityczny Wojska Ochrony Pogranicza
  6. Data powstania: 1960 r.
  7. Miejsce przechowywania/ właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie


do góry