Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Vita” przy Bieszczadzkim Oddziale SG w Przemyślu. - Od 1991 -

Nawigacja

Od 1991

28.04.2022

  • Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Vita” przy Bieszczadzkim Oddziale SG w Przemyślu

Historia honorowego krwiodawstwa w Bieszczadzkim Oddziale SG w Przemyślu sięga końca lat osiemdziesiątych XX w., gdy w rodzinie zawodowego wojskowego i krwiodawcy Władysława Kurcza i Barbary Kurcz, pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża zrodził się pomysł założenia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Bieszczadzkiej Brygadzie WOP. Na ich propozycję odpowiedziało dwunastu żołnierzy, a to wystarczyło żeby 16 lutego 1987 r. utworzyć Klub HDK PCK „VITA”. Nazwę Klubu zaproponował jego pierwszy skarbnik, doktor Aleksander JACHNIEWICZ, a w pierwszym zarządzie znaleźli się Władysław KURCZ – prezes, Tadeusz CAP – wiceprezes, Tadeusz DOBROWOLSKI – sekretarz, Aleksander JACHNIEWICZ – skarbnik. Komisję rewizyjną utworzyli Tadeusz PACZEWSKI, Ryszard NYCZ oraz Tadeusz WIŚNIOWSKI.

Praca Klubu w tym okresie polegała przede wszystkim na popularyzowaniu idei honorowego oddawania krwi, pozyskiwaniu coraz to nowych krwiodawców, oddawaniu krwi na ratunek oraz akcyjnym oddawaniu krwi raz w kwartale. Akcje w Wojewódzkim Punkcie Krwiodawstwa w Przemyślu przebiegały z żywym udziałem lek. med. A. JACHNIEWICZA, który za zgodą kierownika Punktu przeprowadzał badania wstępne chętnych dawców. W krótkim czasie pojawiły się pierwsze wyróżnienia dla wytrwałych – odznaki HDK i kolejno odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 6, 12 i 18 litrów krwi. Klub angażował się również w przedsięwzięcia podejmowane przez Zarząd Wojewódzki Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu, jak organizowanie ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy oraz spartakiad klubów HDK. Do akcji oddawania krwi licznie przyłączali się żołnierze służby zasadniczej dlatego do brygady zaczęła przyjeżdżać ekipa Punktu Krwiodawstwa, którą serdecznie przyjmowała załoga Izby Chorych, w tym niezapomniany jej szef chor. Czesław OCHENDUSZKA.

W latach dziewięćdziesiątych XX w. i na początku wieku XXI działalność Klubu skupiała się przede wszystkim na indywidualnym oddawaniu krwi oraz organizowaniu akcji na terenie komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Ogromne zasługi w tej działalności położył Kapelan Oddziału ks. Andrzej GUT, sam aktywny krwiodawca, który przeprowadzał pogadanki dla funkcjonariuszy służby kandydackiej, a w dniach akcji oddawał krew razem z kilkudziesięcioosobową grupą chętnych.  Na początku 2007 r., dzięki wsparciu kierownika Izby Chorych doktora Wiesława MORAWSKIEGO, przy akceptacji komendanta oddziału, z oczywistym udziałem ks. GUTA, grupa krwiodawców spotkała się w celu wyłonienia nowego składu Zarządu Klubu. Znaleźli się w nim Ryszard GRANDA (prezes) oraz Waldemar GÓRNIAK, Zdzisław SZPINDOR, Marek FIŃ, Barbara KURCZ.

Był to odpowiedni moment na reaktywowanie działalności, od tego czasu rozwija się ona coraz prężniej i obecnie (2019 r.) Klub HDK PCK „VITA” przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej:

- zrzesza ok. 150 osób (w tym 40 sympatyków) spośród funkcjonariuszy, pracowników, emerytów SG jak też członków ich rodzin oraz dwóch członków honorowych, którymi są Dominik TRACZ i Wiesław MORAWSKI,

- posiada: - Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia nadaną w 2015 r.; Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia nadaną w 2012 r.

- członkowie klubu oddają krew honorowo, zarówno indywidualnie oraz w ramach akcji zbiorowych organizowanych często dla ratowania życia lub zdrowia ciężko chorych osób. Od 2012 rokrocznie w Komendzie Oddziału, a od 2016 r. także na terenie działania PSG w Ustrzykach Górnych, przeprowadzane są akcje z wykorzystaniem ambulansu do pobierania krwi, w których biorą też udział krwiodawcy z innych służb mundurowych, organizacji, uczelni i szkół;

- angażują się, jak też inicjują akcje społeczne m. in.: w latach 2010 i 2013, po wcześniej przeprowadzonym cyklu pogadanek koordynatora POLTRANSPLANTU na temat przeszczepiania narządów oraz tkanek, kilkudziesięcioosobowe grupy poddały się badaniom celem wpisania do rejestru potencjalnych dawców szpiku;

- w roku 2012 wspierali Olka i Emilkę, ciężko chore dzieci funkcjonariuszy, organizując akcję wysyłania do nich listów, rysunków, zabawek – w akcji wzięły udział dzieci pracowników i funkcjonariuszy SG z całej Polski, jak też dzieci ze szkół zaprzyjaźnionych ze Strażą Graniczną;

- w roku 2015 zainicjowali zbiórkę koleżeńską na rehabilitację Dawida – ciężko chorego syna pracownika Bieszczadzkiego OSG;

- w roku 2016 razem z organizacją IPA przy Bieszczadzkim OSG oraz Zakładową Organizacją NSZZ FSG przeprowadzili akcję pozyskiwania środków na leczenie ciężko chorej Emilki, córki funkcjonariuszki i krwiodawczyni, w tym koncert charytatywny z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej;

- rozprowadzają oświadczenia woli oddania narządów do transplantacji;

- przeprowadzają pogadanki dla nowowcielonych funkcjonariuszy i pracowników zarówno z zakresu honorowego oddawania krwi, jak też przeszczepiania szpiku;

- propagują zdrowy styl życia;

- organizują wycieczki, na które zapraszają również sympatyków ruchu HDK, w ostatnich latach do źródeł Sanu w rejonie działania Placówki SG w Stuposianach, do PSG w Horyńcu Zdroju i okolic, do Częstochowy i Pacanowa, na Ukrainę - do Lwowa, Oleska, Podhorzec;

- dzięki zaprzyjaźnionym przewodnikom zwiedzili najstarsze zabytki Przemyśla i najciekawsze miejsca Twierdzy Przemyśl;

- biorą udział w akcjach ogólnopolskich, jak „Na straży życia”,  „Nasza krew – Nasza ojczyzna”, „Wakacyjna kropla krwi”, „Straż Graniczna matkom”, WOŚP, „SpoKREWnieni Służbą”;

- od 9 lat współorganizują „Halowy Turniej Piłki Nożnej Honorowych Dawców Krwi Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego” – w 2013 i 2017 roku drużyna Klubu zajęła I miejsce;

- w latach 2014, 2015, 2016, 2018 współorganizowali Przemyskie Krwio-Biegi na dystansie 5 kilometrów;

- corocznie, w pierwszą sobotę września uczestniczą w Podkarpackiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi do Kalwarii Pacławskiej,

- pracują na rzecz dzieci:

- uczestniczą w zbiórkach prezentów dla dzieci przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu oraz dzieci z Ukrainy odpoczywających w Polsce na zaproszenie Straży Granicznej,

- współorganizują pikniki rodzinne przeprowadzając konkursy i zabawy dla dzieci ;

- współpracują m. in. z Klubem HDK PCK „GRANICA” przy PSG w Horyńcu Zdroju oraz klubami HDK służb mundurowych – ze Straży Pożarnej, Służby Celnej, wojska, kolei i innymi, współpracują również z organizacją IPA, jak też Zakładową Organizacją NSZZFSG przy BiOSG oraz Grupą Ratownictwa PCK w Przemyślu;

- współtworzą Zespół przy Komendancie Głównym SG do spraw popularyzowania krwiodawstwa w Straży Granicznej.

Tworzą coraz bardziej zwartą i zżytą grupę, a najbardziej zasłużeni dla Klubu to:

Andrzej KRACZKOWSKI - 82.880 ml krwi (1973 – 2015) tj. przez 42 lata oddał krew 185 razy. ZHDK III, II, I st. (1978, 1986, 1986), Odznaka Honorowa PCK IV, III, II st. (1986, 1998, 2001), Złoty Krzyż Zasługi (1987), Odznaka „Za zasługi dla woj. przemyskiego” (1989), Odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu (2013).

Dariusz SZLACHTA - 64.860 ml krwi w okresie 1994 –2019 tj. przez 25 lat. Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III, II, I st. (1997), Odznaka Honorowa PCK IV st. (2013), Odznaka Honorowa PCK III st. (2018), Złoty Krzyż Zasługi (2016), Odznaka Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu (2017), Odznaka Pamiątkowa za oddanie 25 litrów krwi (2009), Odznaka Pamiątkowa za oddanie 50 litrów krwi (2013).

Marek WACHOL - 62.450 ml krwi w okresie 1972 – 2006r. tj. przez 34 lata. Odznaka Honorowa PCK IV, III, II st. (1983, 1991, 1998), Złoty Krzyż Zasługi (1984), Tytuł Honorowy – Zasłużony dla Zdrowia Narodu (1987), Odznaka „Za zasługi dla woj. przemyskiego” (1989), Kryształowe Serce (2000).

Wiesław FEDYK - krwiodawca, Zasłużony Dawca Przeszczepu (2010)

Agnieszka PAWŁOWSKA - krwiodawczyni, Dawca Przeszczepu.

Marcin IDZIK - ZHDK III i II st., Dawca Przeszczepu (2015).

Mariusz HRYŃ - grafik, twórca wielu projektów odznaczeń, plakatów, banerów, sztandarów.

W latach 2007 – 2019 w Zarządzie Klubu pracowali: Ryszard GRANDA, Waldemar GÓRNIAK, Zdzisław SZPINDOR, Marek FIŃ, Agnieszka RYSZ, Józef PUKAJŁO, Agnieszka PĘKOSZ, Łukasz RACHFAŁ, Katarzyna WOJDYŁO, Piotr ZAKIELARZ, Dariusz SZLACHTA, Piotr PELC, Barbara KURCZ.

Obecny skład Zarządu Klubu to: Dariusz SZLACHTA - prezes, Piotr PELC - wiceprezes, Sabina PSZENICZNY - skarbnik, Katarzyna BANASZCZYK - sekretarz, Barbara KURCZ – członek.

Na co dzień członkom Klubu HDK PCK przy Bieszczadzkim OSG towarzyszy wiersz:

„Gdy widzisz napis „Klub VITA”,

nic w tym napisie nie zgrzyta,

my przecież „vitamy” życie

i gdzie tu mowa o zgrzycie?”


Opracował: st. chor. szt. SG Barbara Kurcz


do góry