Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Sierpień 2023 -

Nawigacja

Sierpień 2023

Sierpień 2023

KATARZYNA PROMIŃSKA
05.09.2023

Szanowni Internauci.

Informujemy, że dnia 01.08.2023 r. zamieściliśmy na stronie internetowej biogramy oficerów, którzy pełnili służbę w Korpusie Ochrony Pogranicza: płk. piech. Jana Gurbskiego, mjr. piech. Alfonsa Jakubiańca, ppłk. dypl. Ewalda Jaskulskiego, kpt. piech. Stefana Konarskiego, mjr. adm. Rajmunda Kawalca, i ppłk. piech. Romana Królikowskiego. Biogramy opracowali Panowie Tadeusz Dubicki i Andrzej Suchcitz i zamieścili je w wydawnictwie „Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 ” (t.1, Warszawa 2009, t.2, Warszawa 2011, t.3, Łomianki 2018).

Na stronie prezentujemy także zdjęcia przybliżające działalność formacji w latach 1918-1939 (dział: „święta państwowe”), które udostępniło Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie oraz Pan Waldemar Bocheński. Wszystkie dodane fotografie są wyróżnione zieloną ramką.

W dziale „prasa i wydawnictwa” zamieszczamy kolejne skany czasopisma „Czaty” z 1928 r. (nr 16), 1929 r. (nr 11), 1930 r. (nr 20-21, 23-26, 31, 33-34) i 1931 r. (nr 5), które pochodzą ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (udostępnionych na stronie biblioteki cyfrowej „POLONA”). W dziale tym, w grupie „pocztówki” prezentujemy także niezwykle interesujące karty pocztowe, pozyskane dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Olichwiruka i Piotra Waseńczuka.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry