Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Czerwiec 2023 -

Nawigacja

Czerwiec 2023

Czerwiec 2023

KATARZYNA PROMIŃSKA
03.07.2023

Szanowni Internauci.

Informujemy, że dnia 01.06.2023 r. zamieściliśmy na stronie internetowej biogramy oficerów, którzy pełnili służbę w Korpusie Ochrony Pogranicza: mjr. piech. Mariusza Buhardta, mjr. art. Euzebiusza Burskiego, płk. Stefana Ciby, ppłk. kaw. Jana Cumfta, kpt. piech. Edwarda Długosiewicza, kpt. piech. Mieczysława Dubika. Biogramy opracowali Panowie Tadeusz Dubicki i Andrzej Suchcitz i zamieścili je w wydawnictwie „Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 ” (t. 1, Warszawa 2009, t. 3, Łomianki 2018, t. 4, Łomianki 2019).

Na stronie prezentujemy także zdjęcia przybliżające działalność formacji granicznych w latach 1918-1939 (działy: „kadra”, „ochrona fizyczna”), które udostępniło Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Pani Dorota Drozd oraz Panowie Waldemar Bocheński, Bogusław Garbacki, Andrzej Olichwiruk. Część zamieszczonych fotografii pochodzi natomiast z czasopisma „Jednodniówka Korpus Ochrony Pogranicza. W drugą rocznicę objęcia służby w granicach Rzeczypospolitej 1925-1926” i „Jednodniówka Korpus Ochrony Pogranicza. W trzecią rocznicę objęcia służby w granicach Rzeczypospolitej 1926-1927”. Wszystkie dodane fotografie są wyróżnione zieloną ramką.

Uwagę internautów zwracamy także na dział „prasa i wydawnictwa”, w którym zamieszczamy kolejne skany czasopisma „Czaty” z 1927 r. (nr 11,14-16, 20-23, 25). Skany te pochodzą ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (udostępnionych na stronie biblioteki cyfrowej „POLONA”).

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry