Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa maj 2016 - Maj -

Nawigacja

Maj

23.03.2020

Szanowni Internauci.

25 lat upłynęło od chwili, gdy zapadła decyzja o powołaniu Straży Granicznej - formacji, która przejęła ochronę granicy państwowej po zmianach polityczno-ustrojowych, jakie zachodziły w Polsce w latach 1989-1990. Jubileusz 25-lecia Straży Granicznej stanowi doskonałą okazję do upowszechnienia jej dokonań, dlatego też postanowiliśmy prezentować przez najbliższych kilka miesięcy materiały obrazujące działalność utworzonej formacji.

Obecnie, zachęcamy internautów do zapoznania się z fotografiami dotyczącymi powołania Straży Granicznej i pierwszych lat jej istnienia (dział „rys historyczny”, „przysięgi”, „tradycje”) oraz fotografiami przybliżającymi uroczystości z okazji otwarcia strażnic, przejść granicznych i placówek Straży Granicznej w latach 1992- 2006 (dział „święta resortowe”).

Za udostępnienie wspomnianych zdjęć, pochodzących ze zbiorów Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry