Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa sierpień 2015 - Sierpień -

Nawigacja

Sierpień

24.03.2020

Szanowni Internauci.

Informujemy, że dnia 21.08.2015 r. zamieściliśmy na stronie internetowej kolejne fotografie dotyczące działalności formacji granicznych w latach 1918-1939 (dział „kadra”) i Wojsk Ochrony Pogranicza z lat 1945-1990 (działy: „ośrodki szkolenia”, „szkolenie”). Fotografie te zostały udostępnione przez Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz Panów Waldemara Bocheńskiego i Zbigniewa Nowickiego.

Uwagę internautów pragniemy zwrócić także na dział „wydawnictwa 1918-1939”, w którym przedstawiamy afisze i plakaty propagandowe Korpusu Ochrony Pogranicza oraz na dział „galeria 3D”, w którym prezentujemy przedmioty pamiątkowe (sygnety Korpusu Ochrony Pogranicza, Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej).

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem Pani Heleny Postawki, poświęconym budownictwu Korpusu Ochrony Pogranicza i zamieszczonym w dziale „publikacje”. („Polacy granicę drutują, lasy rąbią […], koszary dla wojska budują, więc nie wyjdą stąd”).

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry