Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa wrzesień 2014 - Wrzesień -

Nawigacja

Wrzesień

24.03.2020

Szanowni Internauci.

90 lat upłynęło od chwili, gdy zapadła decyzja o powołaniu Korpusu Ochrony Pogranicza – formacji wojskowej chroniącej wschodnie granice II Rzeczypospolitej. Obchodzony w bieżącym roku jubileusz 90 – lecia KOP stanowi doskonałą okazję do przybliżenia jego dziejów i dokonań. Prezentując na naszej stronie materiały odnoszące się do działalności Korpusu Ochrony Pogranicza chcemy nie tylko poszerzyć wiedzę na jego temat, ale przede wszystkim upamiętnić naszych poprzedników, złożyć hołd tym którzy w 1924 r. stanęli na rubieżach odbudowanego Państwa Polskiego, a we wrześniu 1939 r. walczyli w jego obronie.

Zachęcamy do zapoznania się z niezwykle interesującym zbiorem fotografii dotyczących Korpusu Ochrony Pogranicza, który udostępniło nam Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie (działy: „dowódcy formacji granicznych”, „kadra”, „miejsca pamięci”, „znaki graniczne”, „budownictwo”, „ochrona granicy”).

Uwagę internautów zwracamy także na dział „kadra 1918 – 1939”, w którym zamieściliśmy 40 biogramów żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. Biogramy pochodzą z wydawnictwa „Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej”, które powstało w ramach prac naukowo – badawczych Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie oraz Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry