Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa styczeń 2014 - Styczeń -

Nawigacja

Styczeń

24.03.2020

Szanowni Internauci.

Informujemy, że dnia 29.01.2014 r. zamieściliśmy na stronie internetowej w dziale „Kadra 1918-1939” biogram i fotografie Stanisława Helbina – strażnika Straży Granicznej, które nadesłała Grajewska Izba Historyczna w Grajewie.

Dzięki uprzejmości Ośrodka Karta w Warszawie, Towarzystwa Przyjaciół Chorzel w Chorzelach, Podlaskiego OSG i Morskiego OSG oraz Panów: Waldemara Bocheńskiego, Kajetana Szczepańskiego, Bogusława Tomaszewskiego, Krzysztofa Wozderewicza, Konrada Wygonowskiego i Grzegorza Zaremby otrzymaliśmy natomiast fotografie dotyczące infrastruktury granicznej i znaków granicznych. Po niezbędnym opracowaniu podzieliliśmy je na grupy chronologiczne (1918-1939, 1945-1990, od 1991 r.) i umieściliśmy w działach: „Budownictwo”, „Znaki graniczne”, Miejsca pamięci”.

Zachęcamy także do zapoznania się z wydawnictwem jubileuszowym „Czaty”, udostępnionym nam przez Pana Waldemara Bocheńskiego. Skany tego czasopisma, wydanego 11 listopada 1933 r. z okazji 5 rocznicy objęcia przez Straż Graniczną służby na granicach Rzeczypospolitej, zamieściliśmy w dziale „Prasa i wydawnictwa 1918-1939”.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry