Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Umundurowanie 1918-1924 -

Nawigacja

Umundurowanie 1918-1924

Umundurowanie 1918-1924

22.02.2022

 • Przyczynek do barwy pierwszych formacji granicznych

pdf 

Opracowanie "Przyczynek do barwy pierwszych formacji granicznych II Rzeczypospolitej" koncentruje się na umundurowaniu między innymi żołnierzy Wojskowej Straży Granicznej i Strzelców Granicznych

 

 • Czapka maciejówka


 • Dokumenty

jpg 
 1. Tytuł: wniosek do prezesa Komisji Ubiorczej
 2. Treść: opinia dotycząca wzoru umundurowania Straży Granicznej
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, umundurowanie
 4. Wytwórca: Straż Graniczna
 5. Czas powstania: styczeń 1919 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Warszawa
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis
 8. Wymiary: 22 x 35 cm.
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
pdf 
 1. Tytuł: raport dowódcy Straży Granicznej
 2. Treść: braki w oporządzeniu i wyposażeniu Straży Granicznej
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, wyposażenie funkcjonariuszy
 4. Wytwórca: Straż Graniczna
 5. Czas powstania: marzec 1919 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Warszawa
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis
 8. Wymiary: 21 x 27 cm.
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
pdf 
 1. Tytuł: przepisy ubioru polowego Wojska Polskiego (odpis)
 2. Treść: opis umundurowania polowego i oznakowania rodzajów broni
 3. Hasła przedmiotowe: umundurowanie
 4. Wytwórca: Ministerstwo Spraw Wojskowych
 5. Czas powstania: 1919 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Warszawa
 7. Materiał i technika wykonania: papier, maszynopis
 8. Wymiary: 21 x 33 cm.
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie


do góry