Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Publikacje od 1991 - od 1991 -

Nawigacja

od 1991

18.09.2023

 • Artykuły dotyczące Straży Granicznej (od 1991)

 1. Adamowicz Marian; Szkolenie pirotechniczne w Straży Granicznej.
 2. Bieniecki Ireneusz; Wybrane problemy współpracy Morskiego Oddziału Straży Granicznej z formacjami ochrony granic państw regionu morza Bałtyckiego (1991 - 2001).
 3. Bocheński Waldemar; Podróż historyczna na dawne kresy II Rzeczpospolitej.
 4. Duczyński Leszek; Sądy honorowe – czas na zmiany.
 5. Fietko Marek, Zalotyński Marek; Dziedzictwo Kresowe.
 6. Goryński Grzegorz; Trudne początki - nieznane dokumenty dotyczące narodzin Straży Granicznej i ruchu związkowego.
 7. Grobelski Wojciech; Z cyklu „Podróże historyczne”: szlakiem obrońców granic II Rzeczypospolitej.
 8. Grobelski Wojciech; Z cyklu: „Podróże historyczne”: szlakiem obrońców granic II Rzeczypospolitej.
 9. Grobelski Wojciech; Z cyklu: Podróże historyczne – propozycje tras dla słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie – cz. I.
 10. Grobelski Wojciech; Z cyklu: Podróże historyczne – propozycje tras dla słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie – cz. II.
 11. Grobelski Wojciech; Z cyklu: Podróże historyczne – propozycje tras dla słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie – cz. III.
 12. Grobelski Wojciech; Szlakami obrońców granic II Rzeczypospolitej. Przewodnik dla słuchaczy ośrodków szkolenia Straży Granicznej – część I.
 13. Grobelski Wojciech; Szlakami obrońców granic II Rzeczypospolitej. Przewodnik dla słuchaczy ośrodków szkolenia Straży Granicznej – część II.
 14. Grobelski Wojciech; Szlakami obrońców granic II Rzeczypospolitej. Przewodnik dla słuchaczy ośrodków szkolenia Straży Granicznej – część III.
 15. Grobelski Wojciech; Szlakami obrońców granic II Rzeczypospolitej. Przewodnik dla słuchaczy ośrodków szkolenia Straży Granicznej – część IV.
 16. Grobelski Wojciech; Szlakami obrońców granic II Rzeczypospolitej. Przewodnik dla słuchaczy ośrodków szkolenia Straży Granicznej – część V.
 17. Grobelski Wojciech; Pułkownik w st. spocz. Mieczysław Zygmunt - PRO FIDE ET PATRIA.
 18. Gruszecki Sławomir; Patron Strażnicy.
 19. Kępa J. Zbigniew; Duszpasterstwo w Straży Granicznej na tle duszpasterstwa w Bundesgrenzschutzu.
 20. Kowalczyk Franciszek; Stara granica – nowe oznakowanie.
 21. Kożuchowska Katarzyna; Granica państwowa – różne aspekty jej ochrony i współpracy organów do tego powołanych.
 22. Masłoń Andrzej; Ewolucja systemu kształcenia funkcjonariuszy Straży Granicznej na przestrzeni 10 lat.
 23. Olczak Donat; 36 lat Kołbaskowa.
 24. Preuss Ryszard; 50 lat Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
 25. Prochowicz Jerzy; Podróż wojskowo-historyczna „Wołyń 2005”.
 26. Prochwicz Jerzy; Podróż wojskowo – historyczna – „Czerwiec 2004".
 27. Szulik Alojzy Benon; Mogiły żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza na terenie parafi w Dołginowie
 28. Woś Jan; W hołdzie żołnierzom Wojsk Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszom Straży Granicznej.


do góry